Ewangelia


O g ł o s z e n i a     d u s z p a s t e r s k i e
7 sierpnia 2022 roku - XIX Niedziela Zwykła

 • Dzisiejsza niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, z tej racji o godz. 12.00 odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • Jutro – wspomnienie św. Dominika Kapłana.
 • We wtorek, Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) Dziewicy i Męczennicy, patronki Europy.
 • W środę, Święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
 • W czwartek – wspomnienie Św. Klary dziewicy.

  Komunikat Policji:

       S e n i o r z e ,

  nie daj się oszukać !
Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 7.30, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - dla dzieci starszych z rodzicami, 12.00,
16.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia - dla dzieci do 7 roku życia z rodzicami,
18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...