Ewangelia


O g ł o s z e n i a     d u s z p a s t e r s k i e
1 sierpnia 2021 roku – XVIII niedziela zwykła

  • Dzisiejsza niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, z tej racji o godz. 12.00 odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
  • Dzisiaj przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziemy modlić się za tych, którzy zginęli podczas Powstania, a o godz. 17.00 zadzwonią dzwony. Sygnał ten będzie formą hołdu poległym i żyjącym Powstańcom oraz mieszkańcom Warszawy.
  • Jutro, w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.
  • W środę, wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, Kapłana.
  • 5 sierpnia, pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o powołania zakonne i kapłańskie w naszej parafii.
  • 6 sierpnia - Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o godz. 7.30 i 18.00 z kazaniem. Jest to pierwszy piątek miesiąca, spowiedź po Mszach św.. Po Mszy Św. wieczornej Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa całej parafii.W związku z tym kancelaria w tym dniu będzie nieczynna.
  • 7 sierpnia, pierwsza sobota miesiąca. O godz. 7.30 będzie sprawowana Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP, a o godz. 18.00 Msza św. o Dary Ducha Świętego dla Wspólnoty św. Rafała Archanioła, po Mszy św. adoracja do godz. 20.00.
  • Przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w niedzielę o godz. 16.00. Msza św. Msza zostanie wznowiona we wrześniu.


Nasze nabożeństwa przez internet:


Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 7.30, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - dla dzieci starszych z rodzicami, 12.00,
16.00 - z wyjątkiem lipca i sierpnia - dla dzieci do 7 roku życia z rodzicami,
18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...