p o p r z e d n  i a      s t r o n a

15

2006 rok


    26 listopada - o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił Jego Eminencja Ks. Kardynał Józef Glemp. W czasie Mszy św. uroczyście wprowadzono relikwie św. Joanny Beretty Molli. Relikwie wnosiła rodzona siostra świętej – siostra Wirginia Beretta.

    17 grudnia - w parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Nauki głosił ks. dr Stanisław Plichta. Zakończenie rekolekcji odbyło się w środę 20 grudnia br.

    21 grudnia zakończono układanie granitowej posadzki w kościele.

    W 2006 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 139 dzieci,
- I Komunii Św. – 64 dzieci,
- Bierzmowania - 47 osób,
- Ślubu - 21 par,
- odbyło się 21 pogrzebów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

16

2007 rok


    5 marca 2007 roku zainstalowano nowe nagłośnienie. Głośniki są większe i w obudowie drewnianej dębowej. Wymieniono również mikrofony przy ołtarzu i mównicy.

    25 marca b.r. rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku Ks. Mieczysław Ochtyra. Rekolekcje trwały do 28.03.07 r.

    6 maja b.r. - jak każdego roku w pierwszą niedzielę maja dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 87 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.30 i 12.30. Dzieci do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej przygotowywał ks. Proboszcz - Wiesław Szewczyk.

    20 maja - pożegnaliśmy Ks. Krzysztofa Pawłowskiego, który przygotowuje się do wyjazdu na misje do Peru. Ks. Krzysztof przyjeżdżał do nas z ośrodka misyjnego z Warszawy - Targówka w niedziele i pomagał tutejszym księżom, odprawiał Mszę Św. dla dzieci o godz. 10.30.

    2 czerwca 2007 roku - zostało uruchomione przejście od ul. Dzieci Warszawy przez park zabaw dla dzieci i boisko szkolne do placu kościelnego. Przejście będzie czynne przez cały rok w niedziele od godz. 7.30 do 21.00, a w dni powszednie od godz. 7.30 też do 21.00.

    6 czerwca 2007 roku (środa) – odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Parafię wizytował J.E. Bp Tadeusz Pikus. Ks. Biskup wizytował wszystkie szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii, kosciol plebanię i kancelarię. Następnie o godz. 18.00 na mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży gimnazjalnej. Sakrament Bierzmowania przyjęło 73 osoby. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży był ks. Paweł Białkowski - wikariusz.

    7 czerwca br. (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii.
Pierwszy ołtarz – "Pan Światłem i Zbawieniem moim" przygotowała grupa młodych małżeństw.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A