p o p r z e d n  i a      s t r o n a

15

2007 rok


5 marca 2007 roku zainstalowano nowe nagłośnienie. Głośniki są większe i w obudowie drewnianej dębowej. Wymieniono również mikrofony przy ołtarzu i mównicy.
25 marca b.r. rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku Ks. Mieczysław Ochtyra. Rekolekcje trwały do 28.03.07 r.
6 maja b.r. - jak każdego roku w pierwszą niedzielę maja dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 87 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.30 i 12.30. Dzieci do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej przygotowywał ks. Proboszcz - Wiesław Szewczyk.
20 maja - pożegnaliśmy Ks. Krzysztofa Pawłowskiego, który przygotowuje się do wyjazdu na misje do Peru. Ks. Krzysztof przyjeżdżał do nas z ośrodka misyjnego z Warszawy - Targówka w niedziele i pomagał tutejszym księżom, odprawiał Mszę Św. dla dzieci o godz. 10.30.
2 czerwca 2007 roku - zostało uruchomione przejście od ul. Dzieci Warszawy przez park zabaw dla dzieci i boisko szkolne do placu kościelnego. Przejście będzie czynne przez cały rok w niedziele od godz. 7.30 do 21.00, a w dni powszednie od godz. 7.30 też do 21.00.
6 czerwca 2007 roku (środa) – odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Parafię wizytował J.E. Bp Tadeusz Pikus. Ks. Biskup wizytował wszystkie szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii, kosciol plebanię i kancelarię. Następnie o godz. 18.00 na mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży gimnazjalnej. Sakrament Bierzmowania przyjęło 73 osoby. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży był ks. Paweł Białkowski - wikariusz.

7 czerwca br. (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii.
Pierwszy ołtarz – "Pan Światłem i Zbawieniem moim" przygotowała grupa młodych małżeństw.
Drugi - "Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie" - Żywy Różaniec.
Trzeci - "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię" - Młodzież.
Czwarty - "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka" - Chór.
20 czerwca br. - Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret o mianowaniu ks. Jerzego Kaszyńskiego - dotychczasowego dyrektora cmentarza wolskiego - na rezydenta naszej prafii.

n a s t ę p n a      s t r o n a

16

22 czerwca 2007 roku – Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret mówiący o zwolnieniu Księdza Pawła Białkowskiego z obowiązków wikariusza parafii Świętej Rodziny w Warszawie – Ursusie z dniem 25 czerwca 2007 roku i mianowaniu Go wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim. Na miejsce Ks. Pawła przybył ks. Marcin Ośko z parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.

24 czerwca br. - J. E. Ks. Bp Tadeusz Pikus zakończył wizytację kanoniczną w naszej parafii.
21 lipca 2007 roku - Ks. Michał wyjechał z dziećmi z naszej parafii na kolonie do Miejsca Piastowego. Na kolonie wyjechało 50 dzieci.

30 lipca br. - Ks. Proboszcz odwiedził kolonie parafialne w Miejscu Piastowym.
3 sierpnia br. - wszystkie dzieci wróciły szczęśliwie z wakacji.

5 sierpnia br. - Ks. Proboszcz witał ks. Marcina Ośko, który wrócił z urlopu, przedstawiając Go parafianom.
3 września - rozpoczął się nowy rok szkolny. Lekcje religii w Gimnazjum uczą Panie: Sylwia Zieja i Maja Walczak, a w Liceum Ks. Michał Chutkowski i Ks. Marcin Ośko.

17 października - do naszej przybył Arcybiskup Kazimierz Nycz - nowy Ordynariusz naszej Archidiecezji celem bliższego zapoznania się z parafią i jej duszpasterzami.
11 listopada - w rocznicę powstania niepodległej Polski po mszy świętej o godz. 12.00 odbył się koncert organowy w wykonaniu Pani Agnieszki Rybak. W programie m. in. były utwory Ravela, Ogińskiego, Rossy, Boellmanna, oraz Jana Sebastiana Bacha. Utwory były wykonywane na naszych organach.

19 listopada - księża rozpoczęli wizytę duszpasterską, pomagał im ks. Włodzimierz Timoszenko - proboszcz z Wielkich Łuk z Rosji.
16 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które trwały do 19 grudnia. Rekolekcje prowadził ks. prof. Prałat Stanisław Warzeszak.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A