p o p r z e d n  i a      s t r o n a

3

2000 rok


w kwietniu na Święta Wielkanocne rozpoczęto sprawowanie liturgii
30 grudnia - uroczystości odpustowe z mszą św. i homilią wygłoszoną przez ks. Kardynała Józefa Glempa2001 rok


14 czerwca - pierwsza procesja Bożego Ciała z ołtarzami na terenie naszej parafii
w grudniu Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, poświęcił oddany do użytku budynek plebanii

2002 rok


w sierpniu zainstalowano w kościele ogrzewanie podłogowe.

n a s t ę p n a      s t r o n a

4

2003 rok


we wrześniu splantowano ziemię wokół plebanii i posadzono krzewy ozdobne i drzewa iglaste,
w październiku ustawiono na stalowej konstrukcji, wykonanej przez parafianina, właściciela firmy "Elektra" Pana Witolda Nyca, dzwon "Krzysztof", ufundowany przez parafianina Krzysztofa Jaszczyńskiego; pierwszy raz dzwon zwołał wiernych do kościoła na Różaniec 16 października o godz. 17.30październik - rozpoczęcie tynkowania wnętrza kościoła
Koncert pt. "Polski Rok" w rocznicę 13 grudnia 1981 r.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A