p o p r z e d n  i a      s t r o n a

41

2013 rok

    30 lipca b.r. – dzieci z naszej parafii wyjechały na kolonie nad morze. Organizatorem i kierownikiem kolonii był Ks. Marcin Ośko.

    1 sierpnia br. Po czterech latach posługiwania w naszej parafii w ramach diecezjalnych translokat ks. Andrzej Sylwanowicz, rezydent, doktorant UKSW przeszedł do Diecezji Łowickiej.

    26 sierpnia 2013 roku Dekretem Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Ks. Jacek Fijałkowski został zwolniony z urzędu wikariusza Parafii Św. Rodziny. Jednocześnie powołano na wikariuszy naszej parafii Ks. Andrzeja Kucharczyka i Ks. Andrzeja Pawelskiego.

    Od 22 października do 29 b.r. – wykonano portal z granitu przy głównych drzwiach wejściowych do kościoła.

    18 listopada – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.

    24 listopada – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów.

    1 grudnia - przywieziono krzyż wykonany ze stali nierdzewnej w Błędowie przez Pana Waldemara Kołacza.

    3 grudnia - ks. Proboszcz poświęcił krzyż, który został podniesiony na wieżę i tam zamontowany. Następnie zostały rozebrane rusztowania stojące wokół wieży – dzwonnicy.

    10 grudnia - Ks. Andrzej Sylwanowicz (były nasz rezydent) obronił pracę doktorską z liturgii na UKSW.

    14 grudnia - Ks. Bp Tadeusz Pikus udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament Bierzmowania przyjęło 36 osób.

n a s t ę p n a      s t r o n a

42    19 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je misjonarz ks. Rajnhold Skowronek ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Rekolekcje trwały do 22 grudnia włącznie.

    22 grudnia - po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się występ nowopowstałego przy naszej parafii zespołu ewangelizacyjnego „JOŁ” . Zespół ten uświetnia również Msze św. w niedziele i święta o godz. 19.30.

    27 grudnia - zakończono budowę dzwonnicy.

    27 i 28 grudnia- odbyło się w naszej parafii 40 godzinne nabożeństwo.

    29 grudnia - w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego, w święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa obchodziliśmy odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową o godz. 12.00 sprawował i kazanie wygłosił Ks. Prałat Roch Walczak. Jak co roku dzieci otrzymały obwarzanki.

    30 grudnia - rozpoczęto rozbiórkę rusztowań zamontowanych wokół dzwonnicy.

    W 2013 roku sakramenty św. przyjęło:

- chrztu - 200 dzieci,

- I Komunii Św. – 182 dzieci,
- Bierzmowania - 36 osób,
- Ślubu - 12 par,
- odbyły się 32 pogrzeby.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A