p o p r z e d n  i a      s t r o n a

41

2013 rok

17 marca 2013 roku – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne i trwały do 20 marca. Prowadził je Ks. Profesor Waldemar Pałęcki – liturgista – wykładowca KULu.
5 maja b.r. – w szóstą niedzielę wielkanocną, a w pierwszą niedzielę maja odbyła się w naszej parafii wielka uroczystość. Dzieci z drugich klas Szkoły Podstawowej nr 14, 94, 4 i z innych szkół przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 98 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej dzieci przygotowywał wikariusz, ks. Jacek Fijałkowski.
12 maja b.r. – tj. w drugą niedzielę maja kolejne 2 grupy dzieci przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 84 dzieci.
19 maja b.r. – o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św. Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez dzieci, które przyjęły pierwszą komunię św. w zeszłym roku Ich rodziców i chrzestnych.

30 maja b.r. –Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:
1 ołtarz z hasłem: - „Rodzina silna wiarą i miłością”- Akcji Katolickiej,
Ołtarz 2: - „Dzielmy się wiarą jak chlebem” Rodziców dzieci I-komunijnych,
Ołtarz 3:- „Wy jesteście ciałem Chrystusa” -Wspólnoty charyzmatycznej,
Ołtarz 4: - „Aby Świat uwierzył” – Rodziny z naszej parafii.
Z kościoła procesja przeszła ulicą Nowolazurową na stronę osiedla Chrobry. Do kościoła również procesja wróciła ul. Nowolazurową.
W Procesji uczestniczyła parafialna młoda Orkiestra Dęta, która już po raz trzeci uświetniła procesję i chór parafialny.

30 lipca b.r. – dzieci z naszej parafii wyjechały na kolonie nad morze. Organizatorem i kierownikiem kolonii był Ks. Marcin Ośko.
1 sierpnia br. Po czterech latach posługiwania w naszej parafii w ramach diecezjalnych translokat ks. Andrzej Sylwanowicz, rezydent, doktorant UKSW przeszedł do Diecezji Łowickiej.

n a s t ę p n a      s t r o n a

42

26 sierpnia 2013 roku Dekretem Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Ks. Jacek Fijałkowski został zwolniony z urzędu wikariusza Parafii Św. Rodziny. Jednocześnie powołano na wikariuszy naszej parafii Ks. Andrzeja Kucharczyka i Ks. Andrzeja Pawelskiego. Od 22 października do 29 b.r. – wykonano portal z granitu przy głównych drzwiach wejściowych do kościoła.
18 listopada – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.
24 listopada – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów.

1 grudnia - przywieziono krzyż wykonany ze stali nierdzewnej w Błędowie przez Pana Waldemara Kołacza.
3 grudnia - ks. Proboszcz poświęcił krzyż, który został podniesiony na wieżę i tam zamontowany. Następnie zostały rozebrane rusztowania stojące wokół wieży – dzwonnicy.
10 grudnia - Ks. Andrzej Sylwanowicz (były nasz rezydent) obronił pracę doktorską z liturgii na UKSW.
14 grudnia - Ks. Bp Tadeusz Pikus udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament Bierzmowania przyjęło 36 osób.
19 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je misjonarz ks. Rajnhold Skowronek ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Rekolekcje trwały do 22 grudnia włącznie.
22 grudnia - po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się występ nowopowstałego przy naszej parafii zespołu ewangelizacyjnego „JOŁ” . Zespół ten uświetnia również Msze św. w niedziele i święta o godz. 19.30.
27 grudnia - zakończono budowę dzwonnicy.
27 i 28 grudnia- odbyło się w naszej parafii 40 godzinne nabożeństwo.
29 grudnia - w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego, w święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa obchodziliśmy odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową o godz. 12.00 sprawował i kazanie wygłosił Ks. Prałat Roch Walczak. Jak co roku dzieci otrzymały obwarzanki.
30 grudnia - rozpoczęto rozbiórkę rusztowań zamontowanych wokół dzwonnicy.

W 2013 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 200 dzieci,
- I Komunii Św. – 182 dzieci,
- Bierzmowania - 36 osób,
- Ślubu - 12 par,
- odbyły się 32 pogrzeby.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A