p o p r z e d n  i a      s t r o n a

37

2012 rok

5 stycznia 2012 roku – odbył się w naszej parafii spektakl słowno-muzyczny „Moje Betlejem” w wykonaniu naszego chóru i zaprzyjaźnionych muzyków. W spektaklu uczestniczył Jan Budziaszek – perkusista „Skaldów” – autor „Dzienniczka Perkusisty”. Spektakl bardzo podobał się naszym parafianom.


21 marca b.r. – tynkarze weszli na rusztowania i rozpoczęli kontynuację prac tynkarskich na ścianie wschodniej kościoła.
25 marca b.r. – w piątą niedzielę wielkiego postu rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je Ks. z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Ks. Prof. Janusz Lemański - biblista.
28 marca b.r. – ktoś podpalił chaszcze na polu sąsiadującym z terenem kościelnym. Zostały spalone tuje od strony pola, które stanowią piękny żywopłot otaczający plac kościelny
4 kwietnia b.r. – podwykonawca Firmy Strabag wykonał wykop od strony zachodniej na naszym terenie podłączając się do naszej linii elektrycznej.
7 kwietnia b.r. – nasza parafianka Pani Monika Zych wykonała dekorację Grobu Pańskiego.
5 maja b.r. – rozebrano rusztowania ze ściany wschodniej przechodząc z rusztowaniami na stronę frontu kościoła.

6 maja b.r. – w piątą niedzielę wielkanocną, a w pierwszą niedzielę maja odbyła się w naszej parafii wielka uroczystość. Dzieci z drugich klas Szkoły Podstawowej nr 14, 94, 4 i z innych szkół przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 111 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej dzieci przygotowywał wikariusz, ks. Jacek Fijałkowski.
9 maja b.r. – przywieziono pierwszy transport cegły z Trześni na wieżę, którą rozpoczniemy budować jeszcze w tym roku.

n a s t ę p n a      s t r o n a

38

5 stycznia 2012 roku – odbył się w naszej parafii spektakl słowno-muzyczny „Moje Betlejem” w wykonaniu naszego chóru i zaprzyjaźnionych muzyków. W spektaklu uczestniczył Jan Budziaszek – perkusista „Skaldów” – autor „Dzienniczka Perkusisty”. Spektakl bardzo podobał się naszym parafianom.


21 marca b.r. – tynkarze weszli na rusztowania i rozpoczęli kontynuację prac tynkarskich na ścianie wschodniej kościoła.
25 marca b.r. – w piątą niedzielę wielkiego postu rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadził je Ks. z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Ks. Prof. Janusz Lemański - biblista.
28 marca b.r. – ktoś podpalił chaszcze na polu sąsiadującym z terenem kościelnym. Zostały spalone tuje od strony pola, które stanowią piękny żywopłot otaczający plac kościelny
4 kwietnia b.r. – podwykonawca Firmy Strabag wykonał wykop od strony zachodniej na naszym terenie podłączając się do naszej linii elektrycznej.
7 kwietnia b.r. – nasza parafianka Pani Monika Zych wykonała dekorację Grobu Pańskiego.
5 maja b.r. – rozebrano rusztowania ze ściany wschodniej przechodząc z rusztowaniami na stronę frontu kościoła.

6 maja b.r. – w piątą niedzielę wielkanocną, a w pierwszą niedzielę maja odbyła się w naszej parafii wielka uroczystość. Dzieci z drugich klas Szkoły Podstawowej nr 14, 94, 4 i z innych szkół przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 111 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej dzieci przygotowywał wikariusz, ks. Jacek Fijałkowski.
9 maja b.r. – przywieziono pierwszy transport cegły z Trześni na wieżę, którą rozpoczniemy budować jeszcze w tym roku.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A