p o p r z e d n  i a      s t r o n a

19

2008 rok


13 stycznia 2008 roku - o godz. 13.00 w naszym kościele odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem dzieci z placówek oświatowych z terenu dzielnicy Ursus, pt.: "Mali Maleńkiemu", pod kierunkiem Krzysztofa Matuszaka z towarzyszeniem zespołu "Malina Kowalewski Band".
26 lutego br. zamontowane kolejne 2 witraże, jeden w bocznej lewej nawie i drugi w prezbiterium. Witraż w nawie bocznej przedstawia ostatnią wieczerzę fundatorem jest parafianka Pani Krystyna Nyc z rodziną. Fundatorem witraża w prezbiterium jest Ks. Proboszcz Kanonik Wiesław Szewczyk. Jest to dar Ks. Proboszcza za 25 lat święceń kapłańskich. Wszystkie witraże wykonano w pracowni ARS Autiqua Państwa Bogusławy i Janusza Sobczyków.
27, 28, i 29 lutego odbyły się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje poprowadził ks. Michał Chutkowski - wikariusz naszej parafii.
2 marca br. rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje dla dorosłych. Trwały do 5 marca. Rekolekcje poprowadził Ks. Henryk Andrzejewski wikariusz z Diecezji Łowickiej.
4 maja br. - jak każdego roku w pierwszą niedzielę maja dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 62 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.30 i 12.30. Dzieci do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej przygotowywał ks. Proboszcz - Wiesław Szewczyk.
11 maja br. o godz. 10.30 Komunię Świętą przyjęła trzecia gr. dzieci z drugich klas. Komunię przyjęło 11 dzieci. O godz. 12.30 ks. Proboszcz odprawił mszę św. dziękczynną - rocznicową w intencji dzieci, które przyjęły w zeszłym roku po raz pierwszy sakrament I komunii Świętej.
19 maja br. - przywieziono z Werony transport ważący 5100 kg był to: ołtarz, o wymiarach 240x175x80 cm., mensę o wymiarach 260x100x14 cm., chrzcielnicę o wymiarach 100x100 i ambonkę, o wymiarach 126x70x47 cm. Wszystko wykonano z białego marmuru wg projektu Pana Janusza Sobczyka. Przy rozładunku pracowali parafianie i Pan Witold Nyc z rodziną. Pan Nyc udostępnił widlak ze swojej firmy. Rozładunek nadzorował i wniesienia do kościoła ambonki i chrzcielnicy dopilnował Pan inż. Robert Czapski udostępniając swój sprzęt i pracowników. Ołtarz i mensę wwieziono do garażu na przechowanie do momentu zorganizowania odpowiedniego sprzętu, którym można byłoby bez usterek wnieść do kościoła ołtarz i mensę nie uszkadzając posadzki.
21 maja br. Ks. Biskup Marian Duś udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży gimnazjalnej. Sakrament Bierzmowania przyjęło 45 osób. Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży był ks. Marcin Ośko - wikariusz.

n a s t ę p n a      s t r o n a

20

22 maja br. Boże Ciało (czwartek) - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:
- 1 ołtarz z hasłem "Bądźmy uczniami Chrystusa" wykonali członkowie ZHR z rodzinami.
- 2 ołtarz z hasłem "Błogosławieni Miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią" wykonali członkowie Żywego Różańca.
- 3 ołtarz z hasłem "Poznali Go po łamaniu chleba" wykonała młodzież.
- 4 ołtarz z hasłem "Wytrwajcie w miłości mojej" wykonali chórzyści.
29 maja - Ks. Proboszcz Wiesław Szewczyk obchodził 25 lecie święceń kapłańskich. Razem z ks. Proboszczem srebrne gody obchodził nasz rezydent kanonik ks. Jerzy Kaszyński. Wszyscy księża jubilaci w tym dniu modlili się dziękując Bo
gu za 25 lat posługi kapłańskiej w Archikatedrze na Starym Mieście w Warszawie.
W tym też dniu Pan Witold Nyc z rodziną, Pan Staszewski i Pan Jan Michałowski wwieźli do kościoła ołtarz i mensę. Cała akcja trwała 5 godzin, w tym czasie ustawili na właściwym miejscu ołtarz. Mensę zostawili położoną na europaletach z boku.

31 maja - Pan Nyc z ekipą Pana inż. Roberta Czapskiego wstawili na ołtarz mensę. Była to praca bardzo trudna i precyzyjnie wykonana.
1 czerwca - o godz. 12.00 w naszym kościele Ks. Proboszcz Kanonik Wiesław Szewczyk, Ks. Kanonik Jerzy Kaszyński i Ks. Prałat Stanisław Warzeszak koncelebrowali jubileuszową mszę św. dziękczynną z okazji 25 lecia święceń kapłańskich dziękując Bogu za dar posługi kapłańskiej.
19 czerwca - w czwartek Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret zwalniający z dniem 26 sierpnia br. Ks. Michała Chutkowskiego z obowiązków wikariusza tutejszej parafii, mianując Go wikariuszem parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Warszawie.
Jednocześnie Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 27 sierpnia wikariuszem naszej parafii Ks. Jacka Fijałkowskiego.
21 czerwca - Ks. Michał Chutkowski, wikariusz zorganizował dla młodzieży z naszej parafii obóz konny w gospodarstwie agroturystycznym „Kalinówka” w Dąbrówce Łubniańskiej pod Opolem. Obóz trwał do 5 lipca br. Uczestniczyło w nim 13 osób. Kolonie odwiedził i zaszczycił swoją obecnością ks. Proboszcz.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A