p o p r z e d n  i a      s t r o n a

79

2019 rok

    Od 18 listopada – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską w naszej parafii.

    29 grudnia – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – odpust w naszej parafii. Dzieciom, jak każdego roku, rozdawano obwarzanki.O godz. 12.00 sprawowana była uroczysta Msza św. odpustowa, podczas której odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mszy św. Przewodniczył ks. prałat Henryk Andrzejewski - proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach.

    31 grudnia – Modliliśmy się na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00, a Nabożeństwo Przebłagalne odbyło się o godz. 17.15. ks. proboszcz jak co roku przedstawił statystykę sakramentalną i ekonomiczną oraz wydatki wynikające z funkcjonowania parafii.

    W 2019 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 163 dzieci,
- I Komunii Św. – 119 dzieci,
- Bierzmowania - 130 osób,
- Ślubu - 14 par,
- odbyło się 26 pogrzebów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

80

2020 rok

    1 stycznia 2020 roku – w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Minęło 25 lat od wejścia w życie dekretu erekcyjnego o powstaniu naszej parafii. 25-cio lecie obchodziliśmy już w konsekrowanej świątyni. Ciesząc się tym, ks. proboszcz dziękował Panu Bogu za dar wspólnoty i tę piękną świątynię. Dziękował również wszystkim za troskę o świątynię, za budowanie naszej wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.

    12 lutego – przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w pogrzebie + Pana Andrzeja Jaczewskiego, jednego z pierwszych prezesów firmy EBJ, budującej bloki mieszkalne na osiedlu Skorosze. W czasie budowy naszej świątyni doradzał organizacyjnie w prowadzeniu budowy i wspomagał technicznie. Pogrzeb odbył się w kościele w Pyrach o godz. 11.00.

    10 marca – księża zakończyli wizytę duszpasterską za rok 2019 – 2020. Ponieważ w tym roku nie wszyscy księża wychodzili do parafian z wizytą duszpasterską, dlatego nie udało się odwiedzić wszystkich mieszkańców. Pozostała ulica Chełmońskiego, Prystora i Ryżowa.

    29 marca – miały się odbyć w naszej parafii rekolekcje. Miał je prowadzić Ojciec Stanisław Piętka – Franciszkanin. Rekolekcje się nie odbyły, ponieważ stwierdzono w Polsce zarażenia koronawirusem.
Większość państw Europy odnotowało przypadki zarażenia koronawirusem. Na początku marca stwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce - w Jeleniej Górze. Wirus odkryto w Chinach w miejscowości Wuhan, Następnie we Włoszech, Hiszpanii i innych państwach Europy, a nawet i świata.
Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski wystosował odezwę do wszystkich jednostek informujących o przebiegu choroby Covid 19 spowodowanej wirusem z Chin.
W związku z tym władze państwowe wydały zarządzenie ograniczające ilość osób przebywających w świątyniach . Jednocześnie w kościele mogło najpierw przebywać 50 wiernych, a później tylko 5 wiernych
W związku z tym w naszym kościele zostały zmienione godziny sprawowania Liturgii w dni powszednie. Wprowadzono dodatkowe Mszę św. o godz. 7.30 i 17.30. Ze spowiedzi w Wielkim Tygodniu, można było skorzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.30 do 11.00 i od 19.00 do 20.30. Odwołano w naszym kościele nauki przedchrzcielne i chrzty. Triduum Paschalne sprawowano bez udziału parafian. Było to wielkim przeżyciem dla wiernych, jak i księży posługujących w naszym kościele.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A