p o p r z e d n  i a      s t r o n a

5

2004 rok


    w styczniu rozpoczęto renowację Drogi Krzyżowej.

    w lutym stolarz Pan Dariusz Lewicki do istniejącej w naszej Parafii Drogi Krzyżowej wykonał dębowe ramki.

    22 marca - rozpoczęto kładzenie boazerii na suficie Kościoła.

    w kwietniu zakończono tynkowanie kościoła, pozostały jeszcze z tyłu a chórem salki i klatka schodowa na chór.

    9 maja - dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię świętą. Komunię przyjęło 72 dzieci w dwóch grupach na Mszach świętych o godz.9.00 i 10.30.

    16 czerwca - rozpoczęto układanie kostki przed kościołem.

    21 czerwca - podczas Mszy św. o godz. 18.00 J.E. Ks. Bp Marian Duś udzielił Sakramentu Bierzmowania.

    28 czerwca 2004 roku - odszedł wikariusz Ks. Wojciech Stempka, a przyszedł neoprezbiter Ks. Michał Chutkowski.

    2 lipca - zakończono tynkowanie całego kościoła wewnątrz.

    28 lipca - zainstalowano automatyczną główną bramę .

    21 sierpnia - w dziejach naszej parafii przybył po raz pierwszy na praktykę akolicką kleryk Paweł Fijałkowski.

    19 września br. - po miesięcznej praktyce pożegnaliśmy wzbogaconego o liczne doświadczenia duszpasterskie akolitę Pawła Fijałkowskiego.

    21 września - postawiono palisady wokół kościoła i kosciol wokół obsadzono ozdobnymi krzewami.

n a s t ę p n a      s t r o n a

6

    18 października - rozstawiono pierwszy etap rusztowań wewnątrz kościoła, z których ekipa Pana stolarza układała boazerię na suficie, rusztowania wypożyczono od firmy PERI.

    26 października - zakończono układanie kostki przed kościołem i po prawej stronie kościoła.     3 listopada - rozpoczęto układanie terakoty na chórze i w salkach za chórem.

    24 listopada - zakończono prace związane z układaniem terakoty.

    25 listopada - zakończono renowację wszystkich stacji drogi krzyżowej.

    15 grudnia - zakończono układanie boazerii na suficie, sufit jest dębowy.

    19 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, nauki wygłosił Ks. dr hab. Stanisław Warzeszak.

    22 grudnia - zakończono rekolekcje.

    26 grudnia - niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto Świętej Rodziny - odpust w naszej parafii. Uroczysta Msza Święta o godz. 12.00. Mszę Świętą sprawował Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A