p o p r z e d n  i a      s t r o n a

5

2004 rok


w styczniu rozpoczęto renowację Drogi Krzyżowej.
w lutym stolarz Pan Dariusz Lewicki do istniejącej w naszej Parafii Drogi Krzyżowej wykonał dębowe ramki.
22 marca - rozpoczęto kładzenie boazerii na suficie Kościoła.
w kwietniu zakończono tynkowanie kościoła, pozostały jeszcze z tyłu a chórem salki i klatka schodowa na chór.
9 maja - dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię świętą. Komunię przyjęło 72 dzieci w dwóch grupach na Mszach świętych o godz.9.00 i 10.30.

16 czerwca - rozpoczęto układanie kostki przed kościołem.
21 czerwca - podczas Mszy św. o godz. 18.00 J.E. Ks. Bp Marian Duś udzielił Sakramentu Bierzmowania.
28 czerwca 2004 roku - odszedł wikariusz Ks. Wojciech Stempka, a przyszedł neoprezbiter Ks. Michał Chutkowski.
2 lipca - zakończono tynkowanie całego kościoła wewnątrz.
28 lipca - zainstalowano automatyczną główną bramę .
21 sierpnia - w dziejach naszej parafii przybył po raz pierwszy na praktykę akolicką kleryk Paweł Fijałkowski.
19 września br. - po miesięcznej praktyce pożegnaliśmy wzbogaconego o liczne doświadczenia duszpasterskie akolitę Pawła Fijałkowskiego.
21 września - postawiono palisady wokół kościoła i kosciol wokół obsadzono ozdobnymi krzewami.
18 października - rozstawiono pierwszy etap rusztowań wewnątrz kościoła, z których ekipa Pana stolarza układała boazerię na suficie, rusztowania wypożyczono od firmy PERI.
26 października - zakończono układanie kostki przed kościołem i po prawej stronie kościoła. 3 listopada - rozpoczęto układanie terakoty na chórze i w salkach za chórem.
24 listopada - zakończono prace związane z układaniem terakoty.
25 listopada - zakończono renowację wszystkich stacji drogi krzyżowej.
15 grudnia - zakończono układanie boazerii na suficie, sufit jest dębowy.

n a s t ę p n a      s t r o n a

6

19 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, nauki wygłosił Ks. dr hab. Stanisław Warzeszak.
22 grudnia - zakończono rekolekcje.
26 grudnia - niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto Świętej Rodziny - odpust w naszej parafii. Uroczysta Msza Święta o godz. 12.00. Mszę Świętą sprawował Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A