p o p r z e d n  i a      s t r o n a

95

2023 rok

    1 stycznia – minęło 28 lat od wejścia w życie dekretu erekcyjnego o powstaniu naszej parafii. Ks. Proboszcz dziękował wszystkim za troskę o świątynię, za budowanie naszej wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.

    28 stycznia – w sobotę, o godz. 18.00 ks. Bp Rafał Markowski udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament przyjęło 121 osób.    29 stycznia – w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się w naszym kościele koncert w wykonaniu chórów: Cantate Dei Glorian z par. św. Hieronima w Starej Miłosnej oraz Voce Familie z naszej parafii.    5 lutego – gościliśmy w naszej parafii Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi NIEWOLNICY Z MIŁOŚCI, którzy zapoznawali nas, a następnie poprowadzą w naszej parafii 33 dniowe DOSKONAŁE NABOŻEŃSTWO zakończone uroczystym Aktem Ofiarowania siebie Jezusowi chrystusowi przez ręce Maryi wg „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.    6 kwietnia – w Wielki Czwartek, Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz nominował ks. proboszcza Wiesława Szewczyka Kanonikiem Honorowym Kapituły Opatrzności Bożej w Wilanowie.    9 kwietnia – o godz. 6 rano, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Mszę św. rezurekcyjną sprawował i procesję poprowadził ks. Kardynał Kazimierz Nycz.


n a s t ę p n a      s t r o n a

96    19 kwietnia – po Mszy św. o godz. 18.00 uczestnicy 33 dniowych rekolekcji zawierzenia Chrystusowi przez ręce Maryi po odmówieniu Różańca Św. zawierzyli swoje życie Chrystusowi.
Było to ostatnie spotkanie tej grupy. W spotkaniach uczestniczyli nie tylko nasi parafianie. Grupa była dość liczna. Opiekunem tej grupy był nasz wikariusz ks. Łukasz Urbanek.

    29 kwietnia – na Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 dwie grupy, przyjęły Sakrament I Komunii Św.W tych grupach I Komunię świętą przyjęło 108 dzieci. Trzecia, grupa, która liczyła 49 dzieci przyjęła Sakrament I Komunii Św. 30.04 br. o godz. 10.00, a czwarta i piata grupa 1 maja o godz. 10.00 i 12.00. W tych grupach było 76 dzieci.
Ogółem w tym roku I Komunię św. przyjęło 233 dzieci.

    6 maja – w pierwszą sobotę miesiąca, grupa dziewcząt należących do bielanek i chłopców należących do ministrantów z naszej parafii, licząca 35 dzieci, udała się z ks. Łukaszem i 3 opiekunami do Niepokalanowa.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza św. sprawowana przez ks. Łukasza w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe.
Ponad to dzieci miały okazję zwiedzić muzeum straży pożarnej znajdujące się na terenie klasztoru, odwiedzić Bazylikę oraz pomodlić się w kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

    7 maja – na Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 były sprawowane Msze św. rocznicowe dla dzieci, które przyjęły Sakrament I Komunii Św. w 2022 roku.

    Od 8 maja do 12 maja – dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w wieczornych Mszach świętych podczas Białego Tygodnia.

    9 maja – grupa dzieci perwszokomunijnych licząca 150 osób udała się z ks. Łukaszem, Panią katechetką Edytą oraz nauczycielami do Loretto.
Podczas pielgrzymki dziękczynnej za dar I Komunii Świętek dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły we Mszy św., sprawowanej przez ks. Łukasza, w sanktuarium matki Bożej Loretańskiej.
Po Mszy św. dzieci brały udział w zabawach i grach zorganizowanych przez opiekunów.
Na koniec pobytu w Loretto dzieci zjadły upieczone przez siebie kiełbaski na ognisku.
Po odpoczynku wszyscy szczęśliwi i zadowoleni wrócili do swoich domów.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A