p o p r z e d n  i a      s t r o n a

27

2010 rok

    W 2009 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 170 dzieci,
- I Komunii Św. – 72 dzieci,
- Bierzmowania - 44 osoby,
- Ślubu - 18 par,
- odbyło się 26 pogrzebów.

    1 stycznia 2010 – o godz. 9.00 modliliśmy się dziękując Panu Bogu za 15 lat istnienia naszej parafii i 15 lat probostwa Ks. Wiesława Szewczyka.
Została też wykonana wystawa obrazująca dokonania tych 15 lat. Wystawa liczy 33 plansze ze zdjęciami przedstawiającymi różne fakty i została umieszczona w kościele na bocznych ścianach.

    Od 2 marca do 4 marca odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej. Prowadził je ks. proboszcz Wiesław Szewczyk.

    21 marca tj. w piątą niedzielę wielkiego postu rozpoczęły się rekolekcje parafialne. Prowadził je Ojciec Paulin Dariusz Laskowski. Rekolekcje zakończyły się 24 marca.

    28 marca – w Niedzielę Palmową chór parafialny przedstawił koncert pasyjny wykonując utwory z wielu epok oraz pieśni współczesne, które przybliżyły parafianom Misterium Paschalne.

    2 maja 2010 roku – w piątą niedzielę Wielkanocy, a w pierwszą niedzielę maja dzieci z drugich klas przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 100 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.30 i 12.30. Dzieci do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej przygotowywał ks. Proboszcz - Wiesław Szewczyk i wikariusz, ks. Jacek Fijałkowski.

    9 maja o godz. 10.30 odbyła się uroczysta dziękczynna msza św. rocznicowa, dzieci, które przyjęły Komunię Św. po raz pierwszy w 2009 roku. Natomiast o godz. 12.30 Komunię świętą przyjęła trzecia grupa dzieci ze Szkoły Społecznej. Z tej szkoły komunię przyjęło 30 dzieci.

n a s t ę p n a      s t r o n a

28

Przy Archidiecezji Warszawskiej powstaje Muzeum Jana Pawła II I Prymasa Wyszyńskiego. Będzie ono hołdem dla dwóch wielkich Polaków. Z inicjatywy i pod patronatem Arcybiskupa Warszawskiego Kazimierza Nycza, Muzeum przygotowało wystawę plenerową o charakterze objazdowym pod tytułem „ Wielcy, Wierni, Solidarni”. Wystawa poświęcona była Papieżowi Polakowi i Prymasowi Tysiąclecia w kontekście wartości jaką była dla nich solidarność. Wartość tę akcentujemy w kontekście Ich świętości osobistej. Dodatkową okazją do poruszenia tego tematu jest zbliżająca się 30 rocznica powstania „SOLIDARNOŚCI” jako ruchu społecznego, na co oddziaływali też obaj bohaterowie naszego Muzeum. Jedna z plansz związana była z postacią ks. Jerzego Popiełuszki, którego proces beatyfikacyjny dobiega końca.Wystawa plenerowa miała również na celu informowanie o powstającym Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.Ekspozycja w naszej parafii była wystawiona w poniedziałek 11 maja i można ją było oglądać przez cały tydzień tj. do 17 maja b.r..

    14 maja dzieci pierwszokomunijne pojechały z ks. Jackiem Fijałkowskim na pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę.

    17 maja do naszej parafii przybył J. E. Ks. Bp Piotr Jarecki, który na mszy św. o godz. 18.00 udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania przyjęło 51 osób.

    3 czerwca b.r. - Boże Ciało(czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:
- 1 ołtarz z hasłem: „Zło dobrem zwyciężaj”, wykonała Akcja Katolicka
- 2 ołtarz z hasłem: „Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka”, wykonali członkowie Żywego Różańca.
- 3 ołtarz z hasłem: „Kapłaństwo jest miłością serca Jezusowego”, wykonała Wspólnota Charyzmatyczna.
- 4 ołtarz z hasłem: ”Trwajcie w miłości mojej”, wykonali chórzyści

    3 czerwca - grupa naszych parafian poleciała na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pielgrzymkę zorganizował ks. Marcin Ośko.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A