p o p r z e d n  i a      s t r o n a

101

2024 rok

    13 stycznia – w sobotę, o godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej) odbył się, w naszym kościele, koncert kolęd w wykonaniu 3 chórów.

    15 stycznia – rozpoczęliśmy w bocznej kaplicy, kaplicy chrzcielnej, prace przy relikwiarium na relikwie polskich świętych. Prace zostały ukończone 20. 01. 2024 r.
Kaplica Polskich Świętych podkreśla maryjny kult bardzo istotny dla naszej religijności, historii i kultury. Stąd w tle relikwii pojawiają się najstarsze teksty maryjne, jakie powstały przez wieki.
Nie są one z oczywistych powodów pełne i zanikają u dołu, będąc jedynie sygnałem z jakiego ducha wyrastamy.
I tak po stronie lewej, gdzie pojawią się relikwie Św. Maksymiliana Marii Kolbego – jednego z największych czcicieli maryjnych - wyłania się tekst najstarszego polskiego maryjnego hymnu – „Bogurodzica”.
Po stronie prawej z relikwiami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – tekst Jego autorstwa – „Śluby Jasnogórskie”, które w swojej treści oddają pełen obraz zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie narodu polskiego, jakie było w historii ale również jakie jest obecnie.
Celowo teksty wykonane zostały techniką acquaforty w marmurze, aby stanowiły zasadne tło ale bez zbędnej czytelności bo pierwszoplanowe są tu relikwie.

    8 marca – o godz. 10.00 w naszym kościele odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia Polskich Noblistek Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie.
W związku z tym była sprawowana Msza św. w intencji dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów tej szkoły.

    10 marca – w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu odbył się w naszym kościele kiermasz świąteczny zorganizowany przez bielanki i ministrantów, pod opieką ks. Łukasza. Z tej okazji dzieci wraz z rodzicami wykonały własnoręcznie stroiki wielkanocne oraz upiekły babeczki. Wszystkie produkty zastały zakupione przez naszych parafian.

n a s t ę p n a      s t r o n a

102


    23 marca – 18 dzieci z naszej parafii, które należą do służby liturgicznej, pod opieką rodziców i ks. Łukasza udali się do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Celem wyjazdu grupy było zwiedzenie miejsca, w którym klerycy przygotowują się do święceń i posługi kapłańskiej.
Naszą grupę oprowadził ks. Piotr – wychowawca z seminarium, a dołączył do nas kleryk Radosław, który pochodzi z naszej parafii.
Dzieci miały okazję zwiedzić kościół seminaryjny, kaplicę, sale wykładowe, refektarz oraz miejscowy ogród.
Ostatnim punktem wycieczki był spacer po warszawskiej starówce i wizyta w cukierni.

    25 marca – 33 naszych parafian złożyło, po Mszy św. wieczornej, przyrzeczenia duchowej adopcji.
Duchowa Adopcja dziecka poczętego jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców.

13 kwietnia – rozpoczęła się wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadził J. E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus.
Wizytacja trwała 4 dni i zakończyła się 16 kwietnia we wtorek.
W czasie jej trwania Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży – 98 osobom. Sprawował Msze święte rozmawiał z parafianami i dziećmi, którym rozdawał pamiątkowe obrazki.
Odbył spotkania z przedstawicielami grup formacyjno-modlitewnych, z Radą Parafialną, z księżmi posługującymi w naszej parafii.
Odwiedził dyrekcje szkół istniejących na terenie naszej Parafii, i pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej „Willa Łucja”.


15 kwietnia – Zakończono prace nad wyłożeniem schodów, prowadzących do zakrystii, granitem strzegomskim i wykonaniem balustradek ze stali nierdzewnej.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A