W s p ó l n o t y

  

Ministranci i lektorzy


          Wiele dokumentów Kościoła, podkreśla istotę i rangę Służby liturgicznej chłopców. W pierwotnym Kościele pełniło ją siedmiu „pomocników”, ustanowionych przez apostołów diakonami. W czasie,gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, gdy zaczęto budować kościoły, powstawały też nowe rodzaje służby podczas nabożeństw. Lektorzy i ministranci przejmowali szereg nowych posług: służbę przy księgach, przynoszenie darów, noszenie świec, przygotowywanie kadzidła, noszenie krzyża i chorągwi, zbieranie ofiar itd. Ministranci uczyli się również na pamięć łacińskich tekstów Mszy Świętej, które odmawiali na przemian z kapłanem.
  

Koło Żywego Różańca


          Koło Żywego Różańca naszej parafii działa praktycznie od początku istnienia parafii Św. Rodziny, tj. od 15 lat. Koło nasze liczy 35.członków, w tym trzech mężczyzn i 32 kobiety (1 pełna i 15/20 Róży). Aktualnie naszym opiekunem z ramienia parafii jest ks. proboszcz Wiesław Szewczyk.

  

Wspólnota charyzmatyczna Św. Rafała Archanioła


          Wspólnota Charyzmatyczna istnieje w naszej parafii od października 2009r., czyli od momentu, gdy w naszej parafii odbywał się pierwszy Kurs Ewangelizacyjny „Filip”. Po tym kursie uczestnicy odczuli potrzebę spotykania się na wspólnej modlitwie. Tak oto rozpoczęły się cotygodniowe spotkania. Spotykamy się regularnie w każdy czwartek (oprócz pierwszego czwartku miesiąca) o godzinie 19:00 w salce pod zakrystią.

  

Domowy Kościół


          Domowy Kościół to małżeńsko-rodzinna gałąź Ruchu Światło – Życie, założona przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 1973, jako odpowiedź na potrzebę kształtowania dojrzałego i aktywnego chrześcijaństwa nie tylko wśród młodzieży (młodzieżowe oazy ks. Blachnicki prowadził już od 1963 r.) ale także dalej, na kolejnym etapie życia, jakim jest małżeństwo i zakładanie własnej rodziny.
  

Akcja Katolicka


          Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także społeczno-kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła.
  

Chór parafialny


          Nasz chór – „Voce Familie” – liczy obecnie kilkanaście osób pracujących pod kierunkiem organisty, pana Karola Augustyniaka.
Jesteśmy zespołem amatorskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w naszą działalność. Profesjonalne przygotowanie wokalne i znajomość nut nie są wymagane.
Repertuar obejmuje pieśni liturgiczne. Śpiewamy utwory wielogłosowe, w podziale na głosy żeńskie – soprany i alty oraz głosy męskie – tenory i basy.
Chór śpiewa podczas uroczystości parafialnych i na wybranych mszach niedzielnych.
Próby chóru odbywają się w czwartki w godz. 19.00–21.00.
Celem naszej pracy jest, oprócz radości wspólnego śpiewania i rozwoju umiejętności wokalnych, ubogacenie liturgii w naszej parafii.
Tworzymy kameralny zespół, oparty na koleżeńskich relacjach i łączącej nas pasji śpiewania. Kierujemy się także pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła i czynnego w nim uczestnictwa.
  

Schola młodzieżowa


          Schola w parafii św. Rodziny działa już ok. 9 lat. Początkowo prowadzona była przez Panią Bogumiłę Nasierowską.


  

Zespół muzyczny “Wybieram Niebo”


           Zespół muzyczny “Wstyle="border-radius: 5px 5px;"ybieram Niebo” spotyka się w poniedziałki i piątki o godz. 20.00.


  

Orkiestra Bożego Ciała


           Członkowie orkiestry Bożego Ciała spotykają się miesiąc przed Bożym Ciałem.


  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


          Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat – młodzież spotyka się w każdy czwartek o godz. 19.30.

  

Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży


          Wolontariusz to człowiek poruszony Bożą łaską, który sam dobrowolnie zgłosił się, aby nieodpłatnie służyć swoimi talentami na rzec organizacji ŚDM w Krakowie. To człowiek, który hojnie oddaje swój czas i siły, aby dobrze zorganizować ŚDM na każdym etapie jego przygotowań.
Wolontariusze ŚDM spotykają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00.
  

Rycerze Jana Pawła II


          Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Joanni Pauli II) jako program formacyjny dla mężczyzn - katolików świeckich - powstał jako swoiste żywe wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i pontyfikatu umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
Posiedzenia Rycerzy Jana Pawła odbywają się w salce nad zakrystią w drugie niedziele bezpośrednio po Mszy Św.z godz. 9.00. Na posiedzenia zapraszamy Kandydatów do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.