p o p r z e d n  i a      s t r o n a

1

1992 rok


    Władze kościelne podjęły decyzję o potrzebie budowy kościoła na powstającym od 1989 roku osiedlu Chrobry. Inicjatorem był ks.Prałat Kazimierz Szklarczyk, proboszcz parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca w Ursusie.

1993 rok


    19 kwietnia - za zgodą władzy Archidiecezji Warszawskiej została kupiona działka pod budowę kościoła (powierzchnia 0,8 ha) przy ul. Zapustnej 43. Dzieło budowy kościoła powierzono ks.Wiesławowi Szewczykowi, ówczesnemu wikariuszowi parafii Św. Józefa

1994 rok


zatwierdzenie projektu świątyni

    listopad - ukończenie budowy kaplicy

    24 grudnia - Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski poświęcił i odprawił Pierwszą Mszę św. w czasie Pasterki Bożego Narodzenia w tymczasowej kaplicy, jest to data powstania nowej parafii pw. "Św. Rodziny", od tej daty sprawowanie liturgii oraz wszelkie uroczystości odbywają się w kaplicy

1995 rok


    luty - pierwsze chrzty św.,
gromadzenie materiałów budowlanych na budowę Kościoła

    w czerwcu przybył pierwszy w jej dziejach wikariusz, neoprezbiter ks. Marcin

n a s t ę p n a      s t r o n a

2

1996 rok


    maj - pierwsza I komunia św.

    1 czerwca - dokonano pierwszych wykopów pod fundamenty kościoła

    31 sierpnia - Prymas Polski Kardynał Józef Glemp w asyście Sufragana Warszawskiego Biskupa Mariana Dusia oraz Seniora Władysława Miziołka poświęcił i wmurował Kamień Węgielny; kosciol projektował architekt Józef Bartos oraz konstruktor Bogdan Ciok, nad całością prac czuwał inż. Kazimierz Górski

1997 rok


nawiedzenie parafii figurą M.B. Fatimskiej

    październik - pierwsze sakramenty bierzmowania

1998 rok


    2 października - zwieńczenie fasady Św. Krzyżem pańskim, symbolem zakończenia budowy, nawiedzenie parafii obrazem Chrystusa Miłosiernego

    15 listopada - zakończenie budowy zewnętrznych ścian kościoła i pokrycie go dachem,

przygotowania do Wielkiego Jubileuszu roku 2000

1999 rok


    wylano posadzkę, oszklono, ocieplono dach, w czerwcu tego roku do parafii przybył drugi wikariusz - ks.Piotr Ganc