p o p r z e d n  i a      s t r o n a

61

2017 rok

    1 stycznia – na wniosek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Geodezji i Katastru z 27.09.2016 roku ustalono dla budynku usytuowanego przy ul. Zapustnej 43, jest to działka, na której usytuowany jest kościół i plebania nowy numer porządkowy 1 od ulicy Świętej Rodziny. Po dokonaniu wszystkich procedur zmieniono nam adres z ul. Zapustnej 43, na ul.Świętej Rodziny 1. Nr kodu pozostał ten sam – czyli 02-495.

    20 stycznia – zamontowano nowy witraż, przedstawiający św. Jana Pawła II Papieża Polaka. Fundatorką witraża jest Pani Zofia Kilen z rodziną z naszej parafii

    20 stycznia – na plebanii, na prośbę ks. Proboszcza Wiesława Szewczyka odbyło się spotkanie dotyczące rozpoznania potrzeb osób poszkodowanych w pożarze przy ul. Fasolowej 36. W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby:
- Ks. Zbigniew Zembrzuski - Dyrektor Caritas A.W.,
- Pani Iwona Adamiak - Dyrektor OPS Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
- Pani Elżbieta Rawojt - Przedstawicielka OPS Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
- Pan Tadeusz Dziełak - Członek Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej DOM ,
- Pani Danuta Oponowicz - Pełnomocnik Zarządu SBM „DOM”,
- Ks. Wiesław Szewczyk - Proboszcz,
- Krystyna Żemła Zawadzka - przedstawicielka Rady Parafialnej.
Pieniędzy na potrzeby poszkodowanych na konto CARITAS wpłynęło 16.735 zł. Parafia M.B. Saletyńskiej we Włochach zebrała 4.540 zł. Pieniądze te zostały przekazane na konto naszej parafii. Na konto parafii, parafianie wpłacili 400,00 zł, a ks. proboszcz zebrał na tacę 13.160 zł. Kwota jaką można było rozdysponować to: 34.835,00 zł.
  Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej przyszli bardzo dobrze przygotowani. Przynieśli koperty, w których na piśmie wyszczególnione były potrzeby mieszkańców najbardziej poszkodowanych w pożarze. Koperty otwarto komisyjnie. Było ich 9 szt. Wstępnie komisja wyceniła koszt sprzętu AGD na 1500 zł, pozostałe artykuły zostały wycenione po dokładniejszym zapoznaniu się cen na rynku. Przedstawiciele Spółdzielni skontaktowali się z poszkodowanymi i uzgodnili procedurę wypłat za poczynione zakupy w b.r.. Powyższe artykuły zostały zakupione ze środków CARITAS A.W. i zebranych przez parafię datków na tacę w naszej parafii i parafii M.B. Saletyńskiej.
  Uzgodniono, że po dokładnym zorientowaniu się w cenach i potrzebach, komisja ponownie spotka się na plebanii celem sprecyzowania dokładnego terminu wypłat pieniędzy po okazaniu imiennych faktur świadczących o dokonaniu zakupu potrzebnych w/w artykułów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

62

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy dokonał weryfikacji ustalonych wcześniej kwot jak również wsparcia finansowego wszystkim poszkodowanym, którzy takiej pomocy oczekiwali. Pomoc z w/w funduszy była dla osób, które jeszcze nie zaspokoiły swoich potrzeb we własnym zakresie. Termin wypłat wyznaczono na 15 marca br.

    29 stycznia – w naszym kościele dzieci śpiewały i grały kolędy małemu Jezusowi przy parafialnym żłóbku.

    25 lutego – Na terenie naszej parafii, przy ul. Aleksandra Prystora, znajduje się Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy dla osób starszych. Opiekę duszpasterską dla tych osób sprawuje ks. Adam Bednarek – wikariusz naszej parafii.
Dotychczas Ks. odwiedzał chorych tylko z Panem Jezusem. W ośrodku nie było zorganizowanej Kaplicy. Po wstępnych rozmowach z kierownictwem ośrodka i Prezesem EBJ ustalono miejsce, gdzie będą sprawowane Msze św. dla chorych. 25 lutego rozpoczęto urządzanie kaplicy. Przywieziono ołtarz i tabernakulum wykonane przez naszego Pana stolarza. Do wykonania pozostała dekoracja wnętrza.
W związku z tym ks. Adam rozpoczął regularne sprawowanie eucharystii w Ośrodku rehabilitacyjnym.

    15 marca – na plebanii Parafii Św. Rodziny przy ul. Św. Rodziny 1. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, po okazaniu paragonów lub rachunków, osobom zainteresowanym wypłacono należne świadczenia, w obecności wszystkich poszkodowanych.

    17 marca – zamówiona przez ks. proboszcza ekipa przystąpiła do rozbiórki kaplicy. Najpierw wewnątrz, a następnie rozebrano ściany zewnętrzne.

    18 marca – jedna z naszych parafianek ofiarowała dla kościoła nową monstrancję.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A