p o p r z e d n  i a      s t r o n a

69

2018 rok

    22 stycznia – rozpoczęto wykładanie bocznych kaplic trawertynem.

    01 lutego – zamontowano nowy witraż przedstawiający ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Po jednej stronie są witraże przedstawiający 2 wielkich Polaków ( Papieża i Prymasa Tysiąclecia), a po drugiej dwóch Polaków męczenników czyli Św. Maksymiliana Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

    07 lutego – rozpoczęto uzupełnianie oświetlenia.

    16 lutego – zakończono prace kamieniarskie przy bocznych kaplicach.

    11 marca – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów – kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów.

    18 marca – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które trwały do 21 marca. Prowadził je i nauki głosił Ks. Profesor Edward Sienkiewicz, dogmatyk, z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Święta Rodzina     24 marca – młodzież z naszej parafii wzięła udział w Dniach Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, zorganizowanych w Świątyni Opatrzności Bożej, w Wilanowie. Dość liczną grupę pielgrzymki stanowili kandydaci do bierzmowania. Obecni byli także młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Służba Liturgiczna Ołtarza. Razem 87 osób (dwa autokary).
Opiekunami byli ks. Marcin Piotrowski i ks. Jarek Borowiecki – wikariusze, oraz Pan Paweł Polit z Kościoła Domowego i Jakub Ostrowski – lektor.
Spotkanie rozpoczęło się ok. godz. 11.00 zawiązaniem wspólnoty i wspaniałym koncertem grupy „Młodzi – Lubię to”. A zakończyło się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Każda z parafii przygotowała obraz Matki Bożej czczony w danej parafii. Nasza młodzież także przygotowała wizerunek Świętej Rodziny, który towarzyszył młodzieży przez całe spotkanie.

n a s t ę p n a      s t r o n a

70

    25 marca – w niedzielę palmową – na mszy św. o godz. 10.30 odbył się konkurs palm wykonanych przez dzieci. W konkursie uczestniczyło ok. 150 dzieci. Konkurs ogłosił ks. Marcin Piotrowski.

    3 maja – w naszym kościele o godz. 10.00, Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 43 dzieci, a o godz. 12.30 - 35 dzieci.

    5 maja – w naszym kościele o godz. 10.00, Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 47 dzieci i o godz. 12.30 - 47 dzieci

    6 maja – w naszym kościele o godz. 10.00, Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 44 dzieci, a o godz. 12.30 - 38 dzieci.

    12 maja – w naszym kościele o godz. 10.00, Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 50 dzieci, a o godz. 12.30 - 46 dzieci.
Razem, w naszej parafii, w 2018 roku sakrament I Komunii Świętej przyjęło 350 dzieci w 8 grupach.
Dzieci do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Św. przygotowywał ks. Marcin Piotrowski – wikariusz. Pomocą służył ks. komitet organizacyjny w składzie: Pani Edyta Bartos, Sylwia Dymon, Renata Suchta, Anna Nowakowska i Pan Mikołaj Wyszecki.
Z wypowiedzi gości i rodziców dzieci pierwszo-komunijnych wynika ogólne zadowolenie z przygotowań i samej uroczystości. W dziele tym było widać profesjonalizm organizacyjny. Rodzice docenili włożony trud i wielkie zaangażowanie w przygotowaniu uroczystości.
Żeby wszystko przebiegło bez zakłóceń, grupa Totus Tuus zadbała o porządek na parkingu i wokół kościoła. Panowie kierowali ruchem samochodowym tak, żeby bez kolizji można było wjechać na teren kościelny, a po Mszy św. wyjechać. Byli to Panowie: Robert Drozd, Marek Dobkowski, Grzegorz Kwapisz, Mikołaj Wyszecki i Władysław Szewczyk.

    17 maja – dzieci pierwszo-komunijne z naszej parafii pojechały na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej do Loretto. W pielgrzymce uczestniczyło 102 dzieci plus opiekunowie. Opiekunami byli ks. Marcin Piotrowski, ks. Adam Bednarek, katecheci i rodzice. Wszyscy uczestnicy do Loretto pojechali 3 autokarami. Opinie dzieci i rodziców z tego wyjazdu były bardzo pozytywne. Wszyscy uważali, że razem spędzony czas na długo pozostanie w pamięci dzieci pierwszo-komunijnych. Połączenie mszy świętej w intencji dzieci, ze wspólnymi zabawami na świeżym powietrzu, ogniskiem, śpiewem i możliwością kupna pamiątek z wyjazdu było bardzo dobrą decyzją organizatorów.