S a k r a m e n t y

Chrzty


Informujemy, że w naszej parafii chrzty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00. Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja zmieniamy godzinę chrztów po uprzednim powiadomieniu.
Dokumenty, które są wymagane przy sakramencie chrztu, to:
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
- 3 lub 4 tygodnie przed chrztem rodzice powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania po kwestionariusz do wypełnienia.
Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed niedzielą chrztu (od poniedziałku do czwartku włącznie).
Katechezy przed chrztem w roku 2022 będą się odbywały 9 i 30 września, 21 października, 11 listopada oraz 9 i 23 grudnia. Katechezy będą prowadzone w salce pod zakrystią o godz. 18.30. Informację o odbytej katechezie należy dołączyć do deklaracji zgłoszeniowej do chrztu.
Przygotowanie do 1 Komunii Świętej


Terminy Komunii świętej w 2023 roku w Parafii św. Rodziny

I. 29.04.2023 godz. 10.00 (sobota)

II. 29.04.2023 godz. 12.00 (sobota)

III. 30.04.2023 godz. 10.00 (niedziela)

IV. 01.05.2023 godz. 10.00 (poniedziałek)

V. 01.05.2023 godz. 12.00 (poniedziałek)

Aby zapisać dziecko na jeden z powyższych terminów rodzic lub opiekun prawny powinien osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania z wypełnionym czytelnie formularzem (link)
Na każdy z w/w terminów może zostać zapisane maksymalnie 48 dzieci.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w 2023 roku odbędzie się 07 maja w dwóch turach:
- godz. 10.00 – dzieci ze szkoły Podstawowej nr 360
- godz. 12.00 – dzieci z pozostałych Szkół Podstawowych.

Formularz zgłoszeniowy.BierzmowaniePrzypominamy, że kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zobowiązani są przygotowywać się w parafiach miejsca zamieszkania.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 28 stycznia 2023 roku (w sobotę) na Mszy św. o godz. 18.00.
Sakramentu Bierzmowania udzieli Ks. Bp Rafał Markowski.
Spotkania parafialne z młodzieżą do bierzmowania odbyły się po Mszy św. o godz. 19.30
- 18.09. 2022 r.
- 23.10. 2022 r
- 27.11. 2022 r.
Próby odbędą się w styczniu 2023 r. : 8.01 – w 2 niedzielę miesiąca - 22.01. 2023 r. - w 4 niedzielę miesiąca, obie po Mszy św. o godz. 19.30. Trzecia w dzień bierzmowania – rano o godz. 8.30.
Na próbę należy już nauczyć się na pamięć dialogu.
Do 11 grudnia dostarczyć dane świadka do bierzmowania (imię i nazwisko) oraz zgodę proboszcza.
Sakrament małżeństwa


Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są następujące dokumenty:
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Wizyty u chorych


Pierwsza sobota miesiąca, godz. 9.00 - 13.00 - oprócz lipca i sierpnia