S a k r a m e n t y

Chrzty


Informujemy, że w naszej parafii chrzty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00. Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja zmieniamy godzinę chrztów po uprzednim powiadomieniu.
Dokumenty, które są wymagane przy sakramencie chrztu, to:
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
- 3 lub 4 tygodnie przed chrztem rodzice powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania po kwestionariusz do wypełnienia.
Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed niedzielą chrztu (od poniedziałku do czwartku włącznie).
Katechezy przed chrztem w roku 2022 będą się odbywały 9 i 30 września, 21 października, 11 listopada oraz 9 i 23 grudnia. Katechezy będą prowadzone w salce pod zakrystią o godz. 18.30. Informację o odbytej katechezie należy dołączyć do deklaracji zgłoszeniowej do chrztu.
Przygotowanie do 1 Komunii Świętej


TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ w 2024 roku:

- 1 maja 2024 roku godz. 10.00 i 12.30
- 2 maja 2024 roku godz. 10.00 i 12.30
- 3 maja 2024 roku godz. 10.00 i 12.30

O terminie przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej decyduje rodzic.

Zapisy na wybrany termin będą od soboty 17 czerwca 2023 roku w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej (pon. - pt. w godzinach 8.00 – 9.00 i 16.30 – 17.30 i sobota 8.00 – 9.00).

Aby zapisać dziecko na wybrany termin Rodzic powinien osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej z wypełnionym kwestionariuszem oraz świadectwem chrztu dziecka, jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią Świętej Rodziny.

Rocznica Komunii dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Św. w 2023 roku odbędzie się:

- 5 maja 2024 roku godz. 10.00 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 360,
- 5 maja 2024 roku godz. 12.00 dla dzieci z pozostałych szkół.

Formularz zgłoszeniowy.Bierzmowanie • Sakrament Bierzmowania w 2024 roku będzie udzielony 13 kwietnia 2024 roku na Mszy św. o godz. 12.00.

 • Przypominamy, że kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zobowiązani są przygotowywać się w parafiach miejsca zamieszkania.

  Informujemy, że od 1 do 30 września 2023 r. będziemy prowadzić nabór kandydatów do bierzmowania.
  Uczniowie kl. 8 i Ci, którzy nie przyjęli jeszcze tego Sakramentu zgłoszą się do kancelarii parafialnej ze świadectwem chrztu (osoby ochrzczone poza naszą parafią) w celu zapisu oraz pobrania indeksu i karty zgłoszeniowej.
  Sakrament małżeństwa


  Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są następujące dokumenty:
  - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  - dowody osobiste,
  - ostatnie świadectwo katechizacji,
  - świadectwo bierzmowania,
  - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
  Wizyty u chorych


  Pierwsza sobota miesiąca, godz. 9.00 - 13.00 - oprócz lipca i sierpnia