P o s ł u g a

Chrzty


Informujemy, że w naszej parafii chrzty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00. Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja zmieniamy godzinę chrztów po uprzednim powiadomieniu.
Dokumenty, które są wymagane przy sakramencie chrztu, to:
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
- 3 lub 4 tygodnie przed chrztem rodzice powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania po kwestionariusz do wypełnienia.
Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed niedzielą chrztu (od poniedziałku do czwartku włącznie). Katechezy przed chrztem dziecka odbywają się w każdy piątek o godz. 19.15 za wyjątkiem wakacji - w czasie wakacji nauk przedchrzcielnych nie będzie
Przygotowanie do 1 Komunii Świętej


Tradycyjnie, w naszej parafii, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, odbywa się w pierwszy weekend maja. Ze względu na układ kalendarza, w nadchodzącym roku 2022 uroczystość odbędzie się w dniach: 30 kwietnia – sobota, 01 maja – niedziela i 2 maja – poniedziałek. Uwzględniając prośbę rodziców, aby do Komunii świętej dzieci przystępowały szkołami, do poszczególnych terminów przypisane zostały dzieci z klas według szkół:
- Szkoła Podstawowa 360 – 30 kwietnia,
- Szkoła Podstawowa 94 i inne – 1 maja,
- Szkoła Podstawowa 382 – 2 maja.
Msza św. rocznicowa - 3 maja
Pierwsze spotkanie z Mszą św. odbędzie się w niedzielę 19 września 2021 o godz. 14.00. Ze względów epidemicznych, na spotkanie zapraszamy dziecko z jednym z rodziców lub opiekunem.
Warunkiem przypisania dziecka na dany termin jest wypełnienie formularza i złożenie w kancelarii parafialnej w godzinach funkcjonowania. Druk formularza do pobrania w kancelarii lub ze strony internetowej parafii.

Formularz zgłoszeniowy.BierzmowaniePrzypominamy, że kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zobowiązani są przygotowywać się w parafiach miejsca zamieszkania.
Spotkania formacyjne odbywać się będą w ciągu najbliższych miesięcy, a Bierzmowanie w 2019 roku odbędzie się 22 maja, w środę o godz. 18.00.
Bierzmowania dokona ks. Bp. Rafał Markowski.
Sakrament małżeństwa


Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są następujące dokumenty:
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Wizyty u chorych


Pierwsza sobota miesiąca, godz. 9.00 - 13.00 - oprócz lipca i sierpnia