p o p r z e d n  i a      s t r o n a

7

2005 rok


    1 stycznia - 10 lat temu tj.     1 stycznia 1995 roku wszedł w życie dekret erekcyjny parafii.

    5 stycznia - na terenie naszej parafii na osiedlu Skorosze odbyło się uroczyste otwarcie nowego Urzędu Pocztowego mieszczącego się przy ul. Dzieci Warszawy 27A. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Wiesław Szewczyk. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Maria Łukasiewicz i zastępca burmistrza Wiesław Krzemień oraz przedstawiciele Poczty Polskiej: z-ca dyrektora RUP Warszawa- Ochota- Mokotów Ryszard Marczak i Anna Popławska naczelnik nowo otwartego urzędu. Od października 2004 r do października 2005 roku papież ogłosił Rok Eucharystii. W związku z tym w naszej parafii rozpoczęły się nauki poświęcone eucharystii. Triduum Eucharystii prowadzi ks. Mieczysław Nowak profesor teologii moralnej. Pierwsza katecheza Triduum - "Oto wielka tajemnica wiary - nasz Pan jest z nami". Odbyła się 16 stycznia 2005 roku.

    16 stycznia - na mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00 poświęcono chorągiew ofiarowaną parafii. Ofiarodawcą była Pani Marianna Staszewska mieszkanka tutejszej parafii.

    23 stycznia br. - o godz. 16.30 dzieci z naszej parafii pod kierunkiem Pani Jadwigi Ubysz przedstawiły Jasełka.

    30 stycznia br. - w czasie Mszy Świętej o godz. 9.00; 10,30 i 12.00 kazanie wygłosił ks. infułat dr Edward Majcher - wieloletni wykładowca katechetyki w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Była również możliwość nabycia książek o tematyce katechetycznej i pedagogicznej wychowania dzieci i młodzieży. Parafianie chętnie nabywali te książki prosząc ks. profesora o autograf.

    30 stycznia br. - o godz. 16.30 odbył się koncert kolęd wykonany przez dzieci uczące się w szkole Yamaha. Organizatorką była Pani Monika Narożnik. Wszystkie dzieci, które występowały grając lub śpiewając kolędy otrzymały w prezencie figurki aniołków. Po koncercie dzieci zostały zaproszone do salki na gorącą herbatę i świeże pączki.

    2, 3 i 4 marca 2005 roku - w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowadził Ojciec Eugeniusz Śpiołek ze zgromadzenia księży Pijarów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

8

    6 marca 2005 r. - o godz. 16.00 w naszym kościele odbył się koncert pt. "Stała Matka boleściwa". Program i wykonawcy:
Antonio Vivaldi - Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater Marta Boberska - sopran, Anna Radziejewska - mezzosopran, Jakub Burzyński - kontratenor, Zespół Musicalia w składzie Maria Papuzińska - Uss - I skrzypce, Grzegorz Lalek - II skrzypce, Violetta Płużek - altówka, Tomasz Frycz - wiolonczela, Grzegorz Zimak - kontrabas, Mirosław Feldgebel - klawesyn.

    13.03. - 19.03.2005 - odbyły się pierwsze w historii naszej parafii Misje Święte. Myślą przewodnią misji były słowa z Ewangelii św. Mateusza - "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię". Misje poprowadził i nauki wygłosił proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie ks. Tadeusz Polak.

    20 marca - w niedzielę palmową, katechezy w naszej parafii głosił ks. profesor Mieczysław Nowak. Była to II część Triduum pt. "Msza Święta może się stać centrum twojego życia".

    2 kwietnia - w sobotę o godz. 21.37 zmarł Papież Jan Paweł II. Po podaniu informacji o śmierci papieża w środkach masowego przekazu natychmiast zadzwonił dzwon obwieszczając parafianom tę smutną wieść. Natychmiast została odprawiona Msza Święta kosciol był otwarty żeby parafianie mogli modlić się w intencji papieża. Modlitwa trwała nie ustanie. Żałoba w naszej parafii trwała do 17 kwietnia.

    7 kwietnia o godz. 21 w intencji Ojca Świętego w naszej parafii odbył się Apel Jasnogórski, na Apel przyszło bardzo dużo młodzieży nie tylko zrzeszonej w ruchach parafialnych.     8 kwietnia - w piątek o godz. 8.00 Mszą Świętą rozpoczęła się uroczystość pogrzebowa w naszym kościele. Po Mszy Św. do godz. 10.00 śpiewano pieśni i modlono się. Parafianie wspólnie pożegnali Ojca Świętego. Uroczystość pogrzebową w Watykanie wszyscy obejrzeli na ustawionym przy ołtarzu dużym ekranie, czynnie uczestnicząc we Mszy Św.

    17 kwietnia - III część Triduum tj. "Udział naszej wspólnoty w ofierze miłości i zbawienia", ks. profesor Mieczysław Nowak zakończył nauki katechetyczne w naszej parafii, na temat eucharystii.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A