p o p r z e d n  i a      s t r o n a

75

2019 rok

28 stycznia – rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Po otynkowaniu kościoła wewnątrz do tej pory kościół nie był malowany.

    5 marca – księża zakończyli wizytę duszpasterską za 2018 -2019 rok.

31 marca – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów – kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów. Przybyło nam 9 nowych ministrantów.

    1 kwietnia – rozpoczął pracę, Pan Karol Augustyniak, nowy nasz organista i dyrygent.

    7 kwietnia – w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne na każdej mszy św., tj. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 16,00; 18.00 i 19.30, a w dni powszednie ( tj. w poniedziałek, wtorek i środę), na mszach św. o godz. 8.00, 18.00 i 19.30, prowadził Ks. Tadeusz Polak – proboszcz parafii Św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie. Rekolekcje dla młodzieży odbyły się 8,9 i 10 kwietnia o godz. 10.00, 11.00 i 12.00.
Święta Wielkanocne w tym roku przypadły na 21 i 22 kwietnia. Dekorację przy grobie wykonała wspólnota św. Rafała Archanioła.
Została przedstawiona 3 osobowa rodzina tj.: ojciec matka i dziecko. Rodzice uzależnieni od środków masowego przekazu siedzący tyłem do siebie, a dziecko na podłodze bawiące się klockami. Ojciec siedzący przed laptopem ze słuchawkami na uszach.
Przywiązanie ojca do laptopa przedstawili poprzez owinięcie łańcuchem ojca i laptop. Matka z pilotem w ręku siedząca przed telewizorem, który również był przywiązany do niej łańcuchem. Natomiast dziecko samo siedziało na podłodze bawiąc się klockami.
Po Liturgii Wigilii Paschalnej, w przedstawionej rodzinie, Pan Jezus prawdziwe zmartwychwstał. Opadły łańcuchy uzależnienia. Ojciec, bez słuchawek, usiadł przy stole i czytał Pismo Święte, a matka z dzieckiem na kolanach, siedząca również przy stole słuchała jego słów. Hasłem dekoracji były słowa Stefana Wyszyńskiego „ Czas to miłość.”

n a s t ę p n a      s t r o n a

76

    3 maja – na Mszy św. o godz. 12.00 pierwsza grupa, która liczyła 22 dzieci przyjęła Sakrament I Komunii Św.

    4 maja – Komunię Św. przyjęły dwie grupy dzieci. Pierwsza grupa w ilości 30 dzieci przyjęła Sakrament o godz. 10.00. Druga grupa, która liczyła 45 dzieci, o godz. 12.30.

    5 maja – na Mszy św. o godz. 12.00 I Komunię Św. przyjęła 4 grupa, która liczyła 22 dzieci. Razem w tym roku Sakrament I Komunii Świętej przyjęło 119 dzieci.
Dzieci, do przyjęcia Sakramentu, przygotowywali: ks. Marcin Piotrowski – nasz wikariusz i katechetka Edyta Bartos – nasza parafianka. Wspomagali Ich rodzice, którzy utworzyli komitet organizacyjny i czuwali nad sprawami organizacyjnymi i porządkowymi.
Po zakończeniu uroczystości Ksiądz Proboszcz Wiesław Szewczyk podziękował wszystkim czuwającym nad uroczystościami pierwszo-komunijnymi. Panowie z grupy Totus Tuus sprawnie kierowali ruchem samochodowym na placu kościelnym. Wszyscy, rodzice i goście, byli zadowoleni ze sprawnego przebiegu uroczystości.

    19 maja – o godz. 10.00 ks. proboszcz sprawował Mszę św. dla dzieci, które przyjęły Komunię św. 3 i 5 maja 2018 r., a o godz. 12.30 dla dzieci, które przyjęły Komunię św. 6 i 12 maja ubiegłego roku.

    22 maja – bp. Rafała Markowski na Mszy św. o godz. 18.00 udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W tym roku sakrament przyjęło 130 osób. Młodzież przygotowywał ks. Jarosław Borowiecki.

    5 czerwca – grupa dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunie Świętą w maju 2019 roku pod opieką ks. Marcina Piotrowskiego, pani Edyty Bartos i pani Renaty Suchty oraz chętnych rodziców udały się na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dar Pierwszej Komunii Św. W sanktuarium w Loretto ks. Marcin Piotrowski odprawił Mszę św. w intencji dzieci i rodziców. Później dzieci piekły kiełbaski na ognisku i uczestniczyły w różnych zabawach.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A