Ewangelia


O g ł o s z e n i a     d u s z p a s t e r s k i e
5 lipca 2020 roku – XIV Niedziela zwykła

  • Dzisiejsza niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 12.00, odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
  • Jutro – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy. Patronki Dzieł Misyjnych w Polsce.
  • W środę, wspomnienśw. Jana z Dukli, kapłana (przeniesione z 3 października).
  • W sobotę – Święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy.
  • Przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 16.00. Msza zostanie wznowiona we wrześniu.
  • Informujemy, że w czasie wakacji wyjścia do chorych nie będzie, chyba, że zaistnieje wyjątkowa sytuacja.
  • Rodziców, którzy w okresie wakacji będą chcieli ochrzcić swoje dzieci, informujemy, że nauk przed-chrzcielnych w tym czasie nie będzie. Zamiast nauk, w dniu złożenia kwestionariusza, będą rozdawane rodzicom książeczki pt. „ Co należy wiedzieć przed chrztem dziecka”.
  • Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem urlopowym, kancelaria parafialna w miesiącach od 1 lipca do 31 sierpnia, będzie czynna po mszy św. wieczornej, która rozpoczyna się o godz. 18.00. Również spowiedź w tym czasie będzie się odbywać po Mszach św..

Nasze nabożeństwa przez internet:


Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 7.30. 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - dla dzieci starszych z rodzicami, 12.00,
16.00 - za wyjątkiem lipca i sierpnia - dla dzieci do 7 roku życia z rodzicami,
Inne nabożeństwa...