Ewangelia


O g ł o s z e n i a     d u s z p a s t e r s k i e
31 maja 2020 roku – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 • Dzisiejsza niedziela kończy „Święty okres Pięćdziesięciu Dni”, a za tydzień 7 czerwca zakończy się również okres Komunii Świętej Wielkanocnej.
 • Jutro – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 • 1 czerwca rozpoczynają się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które będą odprawiane tak jak Nabożeństwa Majowe w dni powszednie i świąteczne po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy. Jest to również Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 • W środę Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
 • W czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 • 4 czerwca, przypada 32 rocznica konsekracji Pasterza Archidiecezji, Księdza Kardynała Metropolity Kazimierza Nycza. Z tej racji zapraszamy na Mszę św. za naszego Pasterza o godz. 8.00.
 • 4 czerwca, to pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.
 • 5 czerwca wspomnienie Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika. Jest to pierwszy piątek miesiąca. Z tej racji tego dnia będzie całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po mszy o godz. 8.00, o godz. 15.00 będzie sprawowana Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po Mszy św. wieczornej odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W sobotę, 6 czerwca, o godz. 8.00 będzie sprawowana Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu N.M.P., a po jej zakończeniu powierzymy się Matce odmawiając Litanię do Niepokalanego Serca Maryi. O godzinie 18.00 Msza św. Wspólnoty Świętego Rafała Archanioła, po której odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczniemy ja nabożeństwem czerwcowym a po nim Wspólnota poprowadzi adorację do godz. 20.00.
 • Odnosząc się do zarządzeń państwowych informujemy, że przestaje obowiązywać limit wiernych uczestniczących w liturgii. Jednakże zwracamy uwagę by w myśl postanowień władz uczestniczyć w nabożeństwach w maseczkach lub zachować pomiędzy uczestnikami dystans dwóch metrów (nie dotyczy to członków rodziny).


  Słowo Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
  w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego


  Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

  Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

  W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

  Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

  Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

  Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

  Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

  Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

  Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

  † Kazimierz Kardynał Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski
Nasze nabożeństwa przez internet:


Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 7.30. 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - dla dzieci starszych z rodzicami, 12.00,
16.00 - za wyjątkiem lipca i sierpnia - dla dzieci do 7 roku życia z rodzicami,
Inne nabożeństwa...