p o p r z e d n  i a      s t r o n a

69

2018 rok

22 stycznia – rozpoczęto wykładanie bocznych kaplic trawertynem.

01 lutego – zamontowano nowy witraż przedstawiający ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Po jednej stronie są witraże przedstawiający 2 wielkich Polaków ( Papieża i Prymasa Tysiąclecia), a po drugiej dwóch Polaków męczenników czyli Św. Maksymiliana Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

07 lutego – rozpoczęto uzupełnianie oświetlenia.

16 lutego – zakończono prace kamieniarskie przy bocznych kaplicach.

z a m k n  i j      k r o n  i k ę

70S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A