p o p r z e d n  i a      s t r o n a

73

2019 rok

28 stycznia – rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Po otynkowaniu kościoła wewnątrz do tej pory kościół nie był malowany.

5 marca – księża zakończyli wizytę duszpasterską za 2018 -2019 rok.

31 marca – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów – kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów. Przybyło nam 9 nowych ministrantów.

z a m k n  i j      k r o n  i k ę

74

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A