p o p r z e d n  i a      s t r o n a

77

2019 rok

29 grudnia – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – odpust w naszej parafii. Dzieciom, jak każdego roku, rozdawano obwarzanki.O godz. 12.00 sprawowana była uroczysta Msza św. odpustowa, podczas której odbył się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Mszy św. Przewodniczył ks. prałat Henryk Andrzejewski - proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach.

31 grudnia – Modliliśmy się na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00, a Nabożeństwo Przebłagalne odbyło się o godz. 17.15. ks. proboszcz jak co roku przedstawił statystykę sakramentalną i ekonomiczną oraz wydatki wynikające z funkcjonowania parafii.

z a m k n  i j      k r o n  i k ę

78

2020 rok

1 stycznia 2020 roku – w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Minęło 25 lat od wejścia w życie dekretu erekcyjnego o powstaniu naszej parafii. 25-cio lecie obchodziliśmy już w konsekrowanej świątyni. Ciesząc się tym, ks. proboszcz dziękował Panu Bogu za dar wspólnoty i tę piękną świątynię. Dziękował również wszystkim za troskę o świątynię, za budowanie naszej wspólnoty w wymiarze duchowym i materialnym.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A