P o s ł u g a

Chrzty


Informujemy, że w naszej parafii chrzty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 12.00. Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja zmieniamy godzinę chrztów po uprzednim powiadomieniu.
Dokumenty, które są wymagane przy sakramencie chrztu, to:
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
- 3 lub 4 tygodnie przed chrztem rodzice powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania po kwestionariusz do wypełnienia.
Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed niedzielą chrztu (od poniedziałku do czwartku włącznie). Katechezy przed chrztem dziecka odbywają się w każdy piątek o godz. 19.15 za wyjątkiem wakacji - w czasie wakacji nauk przedchrzcielnych nie będzie
Przygotowanie do 1 Komunii Świętej


W parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny msza św. dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców odprawiana jest w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00. Zapraszamy dzieci i rodziców zamieszkujących na terenie naszej parafii.
Prosimy również o przyniesienie metryk chrztu dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią.

Pierwsza Komunia Święta w 2019 roku będzie w następujących terminach:
- 3.05.2019 r. (piątek) – dwie grupy,
- 4.05.2019 r. (sobota) – dwie grupy,
- 5.05.2019 r. (niedziela) – dwie grupy.

Formularz i Oświadczenie I-Kom.Św.
Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i MłodzieżyBierzmowanieKandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii, zapraszamy na pierwsze   spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w kościele, 16 września 2018 o godz. 19.30. Przypominamy, że Kandydaci zobowiązani są przygotowywać się do Sakramentu w parafiach miejsca zamieszkania. Spotkania formacyjne odbywać się będą w ciągu najbliższych 10 miesięcy, a Bierzmowanie, w zależności od możliwości Ks. Biskupa.
Sakrament małżeństwa


Do zawarcia sakramentu małżeństwa wymagane są następujące dokumenty:
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Wizyty u chorych


Pierwsza sobota miesiąca, godz. 9.00 - 13.00 - oprócz lipca i sierpnia