p o p r z e d n  i a      s t r o n a

39

2012 rok


    30 sierpnia b.r. – odświeżono krzyż misyjny i drzwi wejściowe do kościoła.

    2 września b.r. – o godz. 10.30 była sprawowana Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z poświęceniem teczek, tornistrów, przyborów szkolnych, książek i zeszytów. Kościół był wypełniony uczniami.

    11 września b.r. – wykonano wykop pod dzwonnicę. Następnie wylano ławę z betonu. Geodeci dokonali pomiary geodezyjne.

    20 września b.r. – rozpoczęto budowę wieży dzwonnicy.

    14 października b.r. – rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Wizytował nas Ks. Bp Piotr Jarecki. Podczas Mszy św. Ks. Biskup poświęcił kamień węgielny pod budowę dzwonnicy.

    16 października b.r. – w drugi dzień wizytacji Ks. Bp udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament Bierzmowania przyjęło 59 osób.

    19 listopada b.r. – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.

    16 grudnia b.r. – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je Ks. Henryk Andrzejewski Proboszcz Parafii Św. Doroty dziewicy i męczennicy w Mszczonowie.

    W 2012 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 218 dzieci,
- I Komunii Św. – 148 dzieci,
- Bierzmowania - 59 osób,
- Ślubu - 19 par,
- odbyło się 30 pogrzebów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

40

2013 rok    17 marca 2013 roku – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne i trwały do 20 marca. Prowadził je Ks. Profesor Waldemar Pałęcki – liturgista – wykładowca KULu.

    5 maja b.r. – w szóstą niedzielę wielkanocną, a w pierwszą niedzielę maja odbyła się w naszej parafii wielka uroczystość. Dzieci z drugich klas Szkoły Podstawowej nr 14, 94, 4 i z innych szkół przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 98 dzieci w dwóch grupach na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00. Do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej dzieci przygotowywał wikariusz, ks. Jacek Fijałkowski.

    12 maja b.r. – tj. w drugą niedzielę maja kolejne 2 grupy dzieci przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Komunię przyjęło 84 dzieci.

    19 maja b.r. – o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św. Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane przez dzieci, które przyjęły pierwszą komunię św. w zeszłym roku Ich rodziców i chrzestnych.

    30 maja b.r. –Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:

1 ołtarz z hasłem: - „Rodzina silna wiarą i miłością”- Akcji Katolickiej,
Ołtarz 2: - „Dzielmy się wiarą jak chlebem” Rodziców dzieci I-komunijnych,
Ołtarz 3:- „Wy jesteście ciałem Chrystusa” -Wspólnoty charyzmatycznej,
Ołtarz 4: - „Aby Świat uwierzył” – Rodziny z naszej parafii.
Z kościoła procesja przeszła ulicą Nowolazurową na stronę osiedla Chrobry. Do kościoła również procesja wróciła ul. Nowolazurową.
W Procesji uczestniczyła parafialna młoda Orkiestra Dęta, która już po raz trzeci uświetniła procesję i chór parafialny.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A