p o p r z e d n  i a      s t r o n a

35

2011 rok

    Od 18 września do końca października – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził akcję „PODARUJ DZIECIOM KSIĄŻKĘ”. dzieci i młodzież mogły przyjść i wybrać sobie książkę do przeczytania lub przynieść innym swoje już niepotrzebne. Zainteresowanie akcją było dość spore

    22 września – odbyło się spotkanie formacyjne przed Sakramentem Bierzmowania młodzieży z naszej parafii, uczącej się w trzecich klasach gimnazjów.

    4 października elektrycy rozpoczęli pracę związane z oświetleniem terenu kościelnego. kościoła

    9 października – po mszy św. o godz. 19.30 chór parafialny wystąpił z koncertem, który był próbą generalną przed zaprezentowaniem się naszego chóru na Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi.

    Od 13 do 15 października – w Rumi odbył się XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego, w którym uczestniczył nasz parafialny chór „VOCE FAMILIE” z dyrygentem Aleksandrem Suchtą. Uczestnicy otrzymali dyplom uczestnictwa w konkursie zespołów chóralnych.

    15 października – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbył się I Dekanalny Zjazd Ministrantów i Lektorów, w którym uczestniczyli ministranci i lektorzy z naszej parafii. Po spotkaniu odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. Najmłodsi nasi uczestnicy przeszli do dalszych eliminacji zwyciężając 3 spośród 5 meczy.

    18 października – rzeźbiarze przedstawili projekt rzeźby Św. Rodziny, która zawiśnie w głównym ołtarzu.

    20 października – tynkarze zakończyli tynkowanie i pomalowali docelowo część ściany zachodniej kościoła.

    25 października – zostały zamontowane latarnie wzdłuż kościoła i zaświecone światło. W tym samym dniu geodeci wyznaczyli miejsce gdzie będzie stała dzwonnica.

n a s t ę p n a      s t r o n a

36

    27 października – geodeci przeprowadzili inwentaryzację terenu kościelnego dotyczącą dodatkowej instalacji elektrycznej.

    29 października – o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. w intencji + Infułata Kazimierza Szklarczyka w 10 rocznicę śmierci – inicjatora budowy naszego kościoła.

    14 listopada – tynkarze zakończyli tynkowanie i pomalowali ostatecznie całą ścianę zachodnią kościoła i rozstawili rusztowania przy ścianie wschodniej kościoła.

    16 grudnia – tynkarze zakończyli prace, które mieli zaplanowane do wykonania w tym roku. Wrócą wiosną 2012 roku.

    18 grudnia – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je Biskup Antoni Długosz. Rekolekcje trwały do 21 grudnia.

    24 grudnia – , jak co roku o godz. 24.00 rozpoczęła się w naszym kościele Msza pasterska. Sprawowali ją wszyscy księża posługujący w naszej parafii. Po Mszy, starym zwyczajem, parafianie dzielili się opłatkiem między sobą i z księżmi składając sobie życzenia.

    27 grudnia – przywieziono rzeźbę Św. Rodziny projektu Pana Janusza Sobczyka, a następnie zamontowano w głównym ołtarzu. Prace trwały do 30 grudnia. Na odpust figura była już na swoim miejscu.

    30 grudnia – wyjątkowo w piątek, w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodziliśmy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Na Mszy św. odpustowej o godz. 18.00 Słowo Boże wygłosił ks. Profesor, Prałat Stanisław Warzeszka. Po Mszy św. starym zwyczajem dzieci były częstowane obwarzankami.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A