p o p r z e d n  i a      s t r o n a

33

2011 rok

    4 czerwca b.r. – z okazji Dnia Dziecka, Ks. Marcin zorganizował jednodniowy festyn w Inowłodzu dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. W ramach festynu odbył się spływ kajakami rzeką Pilicą, ognisko i pieczenie kiełbasek, pokaz broni pneumatycznej i zawody strzeleckie pod nadzorem instruktora , strzelanie z łuku i zawody w piłkę nożną.

    9 czerwca b.r. - do naszej parafii przybył J. E. Ks. Bp Marian Duś, który na mszy św. o godz. 18.00 udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania przyjęło 60 osób. Młodzież do Sakramentu przygotowywał ks. Marcin Ośko.

    21 czerwca – Przywieziono nowe okna. Okna te będą wstawione na miejscu starych, znajdujących się w zakrystii, w salkach na górze i na dole. Wymiana okien następuje w związku z elewacją zewnętrzną.

    23 czerwca - (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:

1 ołtarz z hasłem: - „ W komunii z Bogiem” Akcji Katolickiej,

Ołtarz 2: - „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”- Żywego Różańca Mężczyzn i Niewiast,

Ołtarz 3:– „ Nie wyście Mnie wybrali ale ja Was wybrałem” -Wspólnoty Charyzmatycznej,

Ołtarz 4: - Chodźcie bo wszystko już gotowe” - Chóru.

Po raz pierwszy w Procesji uczestniczyła parafialna młoda Orkiestra Dęta, która uświetniła procesję. W orkiestrze grał Olaf Krymski, uczeń 4 klasy fletu poprzecznego, Maciej Żwański, uczeń 1 klasy trąbki i Pan Aleksander – organista, który również grał na trąbce.

    25 czerwca – W związku z elewacją zewnętrzną zostały wymienione drzwi wejściowe do dolnych salek. Zamontowano drzwi docelowe, dębowe.

n a s t ę p n a      s t r o n a

34

    26 czerwca – w niedzielę, na każdej Mszy św. Słowo Boże głosił Ks. Profesor Stanisław Warzeszak. Ks. zakończył cykl nauk dotyczących nauczania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego w tym roku przypada 30 rocznica śmierci. Nauki ks. Profesor rozpoczął w trzecią niedzielę lutego b.r.

    28 czerwca – wymieniono wszystkie okna znajdujące się w zakrystii, w salkach i w kotłowni.

    30 czerwca – zamontowano 2 witraże w nawie prawej. Pierwszy witraż, którego fundatorami są dzieci pierwszo-komunijne, przedstawia zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Drugi witraż przedstawia Narodzenie Pana Jezusa. Fundatorką tego witraża jest nasza parafianka Pani L. Dziedzic. Witraże wykonano w pracowni ARS Autiqua Państwa Bogusławy i Janusza Sobczyków.

    18 lipca – dzieci z naszej parafii wyjechały na kolonie letnie nad morze do Łącka koło Jarosławca. Kolonie zorganizował ks. Marcin Ośko nasz wikariusz. Kolonie trwały do 31 lipca. 25 lipca kolonistów odwiedził ks. Proboszcz i przebywał z dziećmi i młodzieżą do 30 lipca.

    22 lipca – zamontowano kolejne 2 witraże, tj. Chrzest Jezusa w Jordanie i Kazanie na górze czyli 8 Błogosławieństw i rozmnożenie chleba. Wszystkie 4 witraże znajdujące się w prawej nawie przedstawiają całą historię zbawienia.

    2 września – tynkarze zakończyli tynkowanie i pomalowali ostatecznie ścianę z tyłu kościoła.

    4 września –, w niedzielę o godz. 10.30 z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego. została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna dla dzieci i młodzieży z naszej parafii z poświęceniem tornistrów, teczek i plecaków.

    18 września – o godz. 15.30 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2011-2012 spotkanie dzieci pierwszo-komunijnych i Ich rodziców, a Msza Św. o godz.16.30. Spotkania będą odbywały się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A