p o p r z e d n  i a      s t r o n a

29

2010 rok

    2 lipca - przywieziono pierwszy transport kamienia z Włoch. Jest to trawertyn, którym będzie wyłożona główna ściana ołtarzowa w prezbiterium.

    5 lipca - rozpoczęto odnawianie plebanii wewnątrz a zakończono 14 lipca.

    12 lipca - rozpoczęto odnawianie zewnętrznych ścian plebanii. Remont zakończono 9 sierpnia.

    17 lipca - Ks. Marcin Ośko wyjechał z dziećmi i młodzieżą z naszej parafii na kolonie letnie do Frydmana w Pieninach. Kolonie trwały do 31 lipca 2010 roku.

    19 lipca – rozpoczęto układanie trawertynu na ścianie głównej ołtarzowej Prace zakończono 7 sierpnia b.r.

św.Antoni     9 sierpnia – został zawieszony w naszym kościele obraz Św. Antoniego namalowany na zamówienie ks. Proboszcza.

    11 sierpnia – rozpoczęto kontynuację prac elektrycznych w kościele.

    25 sierpnia – Akcja Katolicka naszej parafii zorganizowała wyjazd na Kresy. Uczestnicy wyjazdu zebrali książki polskie żeby wspomóc bibliotekę powstającą na Wołyniu. Wycieczka trwała 5 dni.

    19 września - rozpoczęły się katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych. Prowadził je Ks.Jacek Fijałkowski. Odbywać się będą w każdą trzecia niedzielę miesiąca.

    20 września – rozpoczęto konserwację dachu, bramy głównej wjazdowej, drzwi garażowych i futryn. Wszystko pomalowano farbą olejną. Prace zakończono 29 września b.r.

    26 września – odbyło się spotkanie organizacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Młodzież do Bierzmowania przygotowuje Ks. Marcin Ośko.

n a s t ę p n a      s t r o n a

30

    15 października - wykonano przyłącze gazowe do budynku plebanii.

    Od 15.10. do 17.10.2010 roku - odbył się w naszym kościele Kurs „FILIP”. Kurs prowadził ks. Jacek Fijałkowski ze Wspólnotą Charyzmatyczną.

    22 października – w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. na okoliczność poświęcenia sztandaru Gimnazjum 112 i nadania szkole imienia
Króla Jana III Sobieskiego. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. dr Marek Przybylski, Dyr. Wydz. Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – delegat Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Archidiecezji Warszawskiej.

    21 listopada 2010 roku, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy św. o godz. 10.30 odbył się obrzęd włączenia kandydatów do grona Ministrantów. Komeżki przyjęło 6 ministrantów.

    8 grudnia – sprowadzono do naszego kościoła dźwig, dzięki, któremu można było zamontować w kościele lampy oświetleniowe.

    13 grudnia 2010 roku – zamontowano w naszym kościele ekran ledowy - wyświetlacz. Teraz treść pieśni jest bardzo czytelna i widoczna.

    19 grudnia 2010 roku rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je misjonarz ks. Rajnhold Skowronek ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Rekolekcje trwały do 22 grudnia włącznie.

    22 grudnia – zamontowano w zakrystii komputer przemysłowy, który steruje całym oświetleniem.

    24 grudnia - na Mszy św. pasterskiej rozbłysły wszystkie światła zamontowane w kościele.

    26 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił J.E. Ks. Kardynał Józef Glemp.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A