p o p r z e d n  i a      s t r o n a

21

2008 rok


    19 czerwca - w czwartek Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret zwalniający z dniem 26 sierpnia br. Ks. Michała Chutkowskiego z obowiązków wikariusza tutejszej parafii, mianując Go wikariuszem parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Warszawie.

Jednocześnie Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 27 sierpnia wikariuszem naszej parafii Ks. Jacka Fijałkowskiego.

    21 czerwca - Ks. Michał Chutkowski, wikariusz zorganizował dla młodzieży z naszej parafii obóz konny w gospodarstwie agroturystycznym „Kalinówka” w Dąbrówce Łubniańskiej pod Opolem. Obóz trwał do 5 lipca br. Uczestniczyło w nim 13 osób. Kolonie odwiedził i zaszczycił swoją obecnością ks. Proboszcz.

    Od 2 lipca do 15 lipca - ks. Marcin Ośko tutejszy wikariusz zorganizował kolonie dla młodzieży, która w tym roku przyjęła sakrament Bierzmowania. Młodzież wyjechała do Szczawnicy. Ks. proboszcz odwiedził młodzież i pobył z nią jeden dzień.

    Od 12 lipca do 25 lipca - ks. Michał Chutkowski wyjechał z dziećmi pierwszokomunijnymi i młodzieżą z naszej parafii do Duninowa na kolonie. W koloniach uczestniczyło 43 osoby. Kolonię odwiedził ks. Proboszcz i spędził z kolonistami 1 dzień.

    1 września - na rozpoczęcie roku szkolnego 2008/09 o godz. 8.00 została odprawiona msza św. w intencji dzieci i młodzieży, Ich rodziców, dyrektorów szkół, grona pedagogicznego i katechetów pracujących na terenie naszej parafii. W tym dniu pożegnaliśmy również Panią Marzenę Bieńkowską, która była organistką w naszej parafii 6 lat. Na Jej miejsce przyszedł nowy organista Pan Aleksander Suchta. Pan Aleksander prowadzić będzie również chór parafialny.

    15 września - ks. Proboszcz rozpoczął katechezy przedmałżeńskie. Katechezy będą odbywały się w każdy poniedziałek o godz. 20.00

    21 września - ks. Proboszcz rozpoczął katechezy dla dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą i Ich rodziców. Katechezy będą odbywać się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W tym dniu o godz. 18.00 podczas mszy świętej dziękczynnej pożegnaliśmy dyrygenta chóru Pana Krzysztofa Szrobosza.

n a s t ę p n a      s t r o n a

22

    29 września Ks. Marcin Ośko rozpoczął spotkania z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.

    5 października - ks. Jacek z młodzieżą rozpoczęli wydawanie tygodnika parafialnego "Santa Familia".

    12 października - obchodziliśmy 8 Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - wychowawca młodych.

    19 października - gościł w naszej parafii Ojciec Paulista - Mariusz Krawiec, który głosił nauki na każdej Mszy Świętej i rozprowadzał edycję Paulistów.

    23 listopada na mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów na poszczególne stopnie. Komże założono 4 ministrantom. Przeprowadzono również badania dominicantes i comunicantes.

    1 grudnia - ks. Marcin rozpoczął Msze Św. Roratnie, które rozpoczynały się o godz. 6.30. Również od 1 grudnia księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.

    14 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadził Ks. Mariusz Krawiec - Paulista. Rekolekcje trwały do 17 grudnia.

    28 grudnia - święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową o godz. 12.00 odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp Kazimierz Romaniuk.

    31 grudnia na zakończenie roku kalendarzowego o godz. 17.15 ks. Proboszcz odprawił nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

    W 2008 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 189 dzieci,
- I Komunii Św. – 73 dzieci,
- Bierzmowania - 45 osób,
- Ślubu - 17 par,
- odbyło się 20 pogrzebów.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A