p o p r z e d n  i a      s t r o n a

17

2007 rok

Drugi - "Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie" - Żywy Różaniec.
Trzeci - "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię" - Młodzież.
Czwarty - "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka" - Chór.

    20 czerwca br. - Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret o mianowaniu ks. Jerzego Kaszyńskiego - dotychczasowego dyrektora cmentarza wolskiego - na rezydenta naszej prafii.

    22 czerwca 2007 roku – Kuria Metropolitalna Warszawska przysłała dekret mówiący o zwolnieniu Księdza Pawła Białkowskiego z obowiązków wikariusza parafii Świętej Rodziny w Warszawie – Ursusie z dniem 25 czerwca 2007 roku i mianowaniu Go wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, w dekanacie bielańskim. Na miejsce Ks. Pawła przybył ks. Marcin Ośko z parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie.

    24 czerwca br. - J. E. Ks. Bp Tadeusz Pikus zakończył wizytację kanoniczną w naszej parafii.

    21 lipca 2007 roku - Ks. Michał wyjechał z dziećmi z naszej parafii na kolonie do Miejsca Piastowego. Na kolonie wyjechało 50 dzieci.

    30 lipca br. - Ks. Proboszcz odwiedził kolonie parafialne w Miejscu Piastowym.

    3 sierpnia br. - wszystkie dzieci wróciły szczęśliwie z wakacji.

    5 sierpnia br. - Ks. Proboszcz witał ks. Marcina Ośko, który wrócił z urlopu, przedstawiając Go parafianom.

    3 września - rozpoczął się nowy rok szkolny. Lekcje religii w Gimnazjum uczą Panie: Sylwia Zieja i Maja Walczak, a w Liceum Ks. Michał Chutkowski i Ks. Marcin Ośko.

    17 października - do naszej przybył Arcybiskup Kazimierz Nycz - nowy Ordynariusz naszej Archidiecezji celem bliższego zapoznania się z parafią i jej duszpasterzami.

n a s t ę p n a      s t r o n a

18    11 listopada - w rocznicę powstania niepodległej Polski po mszy świętej o godz. 12.00 odbył się koncert organowy w wykonaniu Pani Agnieszki Rybak. W programie m. in. były utwory Ravela, Ogińskiego, Rossy, Boellmanna, oraz Jana Sebastiana Bacha. Utwory były wykonywane na naszych organach.

    19 listopada - księża rozpoczęli wizytę duszpasterską, pomagał im ks. Włodzimierz Timoszenko - proboszcz z Wielkich Łuk z Rosji.

    16 grudnia - rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które trwały do 19 grudnia. Rekolekcje prowadził ks. prof. Prałat Stanisław Warzeszak.

    17 grudnia - w bocznej lewej nawie zamontowano 3 witraże przedstawiające misję zbawczą Jezusa.
- Pierwszy witraż, którego fundatorami są: Roman i Marianna, Andrzej, Janusz i Anna Karkucińscy – przedstawia spotkanie Pana Jezusa z Maryją. Pan Jezus w tkanej szacie dźwiga krzyż, stąpa po liściach palmowych, które tak niedawno były rzucane pod nogi Pana Jezusa i wołano Hosanna. Na brzegach witraży są przedstawione ciernie, które symbolizują cierpienie. Z góry na Pana Jezusa z kielicha wylewa się gorycz męki. Na twarzy Matki widać zatroskanie, lęk i ból.
- Drugi witraż, którego fundatorami są: Marek i Alicja, oraz Agata i Piotr Boczkowscy – przedstawia ukrzyżowanie Pana Jezusa. Wokół cierni stoi krzyż z napisem INRI. Na krzyżu Pan Jezus. Pod krzyżem stoi Maryja z Janem. Słowa płynące z ust Chrystusa ukrzyżowanego "Oto Matka Twoja i oto syn Twój" symbolizują fundament rodziny. Na twarzy Maryi widać wielki ból i cierpienie. Z drugiej strony stoją oprawcy Pana Jezusa, którzy przebili Mu bok, a z boku do kielicha spływa krew. Leżą też kości, które rzucili o szatę. Oprawcy przyglądają się Jezusowi.
- Trzeci witraż, którego fundatorami są dzieci pierwszokomunijne – przedstawia Pietę. Matka, na twarzy, której zamarł ból, trzyma na kolanach swojego syna, u stóp, którego leży przewrócony kielich.

    W 2007 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 173 dzieci,
- I Komunii Św. – 87 dzieci,
- Bierzmowania - 73 osoby,
- Ślubu - 18 par,
- odbyło się 17 pogrzebów.
S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A