p o p r z e d n  i a      s t r o n a

67

2017 rok

3 grudnia – dwóch naszych ministrantów przyjęło z rąk ks. biskupa Rafała Markowskiego posługę lektora Słowa Bożego.

4 grudnia o godz. 6.30 – w naszym kościele, ks. Marcin rozpoczął sprawowanie Mszy św. Roratnich. W pierwszej Mszy św. ( jak każdego roku) uczestniczyła duża ilość dzieci z rodzicami.

21 grudnia w czwartek – ks. Marcin zaprosił wszystkich ministrantów i lektorów wraz z rodzicami oraz członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na Mszę Św. o godz. 18.00. Po Mszy św. w dolnej salce odbyło się spotkanie opłatkowe.

Od 21 do 23 grudnia – w naszym kościele odbyło się 3 dniowe skupienie na Mszach Św. o godz. 8.00; 18.00 i 19.30. Nauki wygłosił ks. proboszcz Wiesław Szewczyk. W tym roku rekolekcji adwentowych nie było ponieważ wg tradycji naszej parafii rekolekcje adwentowe rozpoczynały się w 4 niedzielę miesiąca. W tym roku w 4 niedzielę miesiąca przypadła wigilia.

22 grudnia – władze Urzędu Dzielnicy Ursus uruchomili przejście, które zamknęli 29 września. Proboszcz podziękował władzom za umożliwienie przyjścia parafianom na Pasterkę od strony osiedla Skorosze, tj. od ul. Dzieci Warszawy. W czasie zamknięcia tego przejścia dało się zauważyć mniejszą ilość wiernych w kościele.

29 grudnia – zamontowano nowy witraż, przedstawiający błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę. Fundatorem witraża jest rodzina Więcław.

31 grudnia – odpust w naszej parafii. O godz. 12.00 uroczystej Mszy św. odpustowej, przewodniczył ks. Bp Rafał Markowski. Po Mszy św. poświęcił nowo wstawiony witraż. Dzieciom jak zwykle rozdawane były obwarzanki. O godz. 17.15 ks. proboszcz odprawił nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie roku kalendarzowego 2017. Przedstawił statystyki i wszystkie wykonane prace w bieżącym roku.

n a s t ę p n a      s t r o n a

68S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A