p o p r z e d n  i a      s t r o n a

51

2015 rok

    10 lipca – wmurowano kamień węgielny do dzwonnicy.    15 lipca – rozpoczęto instalowanie balustradek przy bocznych drzwiach wejściowych do kościoła.    19 lipca – w niedzielę, dzieci z naszej parafii wyjechały na kolonię do Łącka koło Ustki.    22 lipca – rozebrano rusztowania wokół dzwonnicy.

    23 lipca – zainstalowano w kościele drugi ekran .

    15 września – rozpoczęto wstawianie szyb do okien w dzwonnicy.

    4 października – w naszej parafii przeżywaliśmy Niedzielę Światowych Dni Młodzieży, modliliśmy się o obfite owoce spotkania młodych, w lipcu 2016 roku. Oprawę liturgiczną wszystkich Mszy Świętych przygotowali Wolontariusze ŚDM. U nich również, w namiocie przed kościołem, można było pozyskać szczegółowe informacje na temat Dni Młodzieży, zapisać się do wolontariatu, bądź zgłosić chęć przyjęcia młodzieży do swoich mieszkań.

    15 października – nasza młodzież z KSM wspólnie ze swoim opiekunem księdzem Marcinem Ośko pojechała na weekendowe rekolekcje do Zakopanego. Rekolekcje zakończyły się 18 października – w niedzielę. Cała grupa ubogacona różnymi przeżyciami szczęśliwie wróciła do swoich domów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

52

    27 października – o godz. 11.45 do naszej parafii przybyły symbole zbliżających się Światowych Dni Młodzieży czyli Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Ks. Andrzej Pawelski sprawował Mszę św., na którą przybyła młodzież ze szkół znajdujących się na terenie naszej parafii i parafianie.

    16 listopada – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.

    22 listopada – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów. 7 kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów.

    22 listopada – przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 20.30 został odśpiewany Akatyst. Modlitwę zakończono Apelem Jasnogórskim.

    6 grudnia o godz. 12.00 – Mszę św. sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. Biskup Rafał Markowski, który uroczyście wprowadził do naszego kościoła relikwie Św. Siostry Faustyny. Fundatorem relikwii jest ks. Marcin Ośko wikariusz naszej parafii. Po zakończeniu Mszy św., wierni mogli oddać hołd Świętej poprzez ucałowanie relikwii.

    27 grudnia – w święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - odpust w naszej parafii. O godz. 12.00 Mszę św. odpustową sprawował J.E. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, który uroczyście wprowadził do naszego kościoła relikwie Św. Jana Pawła II. Honorowymi gośćmi byli małżonkowie jubilaci, którzy otrzymali od Ks. Kardynała pamiątkowe błogosławieństwa. Po Mszy św. parafianie mieli możliwość ucałowania relikwii Świętego. Dzieciom jak zwykle były rozdawane obwarzanki.

    W 2015 roku sakramenty św. przyjęło:
- chrztu - 187 dzieci,
- I Komunii Św. – 204 dzieci,
- Bierzmowania - 74 osoby,
- Ślubu - 14 par,
- odbyło się 27 pogrzebów.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A