p o p r z e d n  i a      s t r o n a

39

2012 rok

22 lipca b.r. – po raz drugi w tym roku zakwitła nam magnolia.
30 lipca b.r. – Pan stolarz przywiózł i zamontował szafy do zakrystii.
7 sierpnia b.r. – podłączono nasze telefony do puszki telefonicznej rozdzielczej.
10 sierpnia b.r. – Pan Waldemar Kołacz z Błędowa, wykonał umocowanie do sygnaturki ze stali nierdzewnej. Jest to dar rodziny Kołaczów dla naszej parafii. Fundatorem sygnaturki jest jeden z pracowników świadczących usługi w naszej parafii. Tego samego dnia tynkarze zakończyli tynkowanie kościoła.
14 sierpnia b.r. – przywieziono sygnaturkę ważącą 100 kg z pracowni Pana Felczyńskiego z Gliwic i pracownicy firmy Szydlak z Krotoszyna zawiesili ją na wieży przedniej ściany kościoła.
21 sierpnia b.r. – rozebrano rusztowania.
22 sierpnia b.r. – wywieziono ziemię, humus, którą zdjęto z wykopu pod fundamenty dzwonnicy.

23 sierpnia b.r. – przesunięto istniejącą tymczasowo konstrukcję stalową, na której jest zawieszony dzwon, żeby nie przeszkadzała przy budowie dzwonnicy – wieży.
30 sierpnia b.r. – odświeżono krzyż misyjny i drzwi wejściowe do kościoła.
2 września b.r. – o godz. 10.30 była sprawowana Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z poświęceniem teczek, tornistrów, przyborów szkolnych, książek i zeszytów. Kościół był wypełniony uczniami.
11 września b.r. – wykonano wykop pod dzwonnicę. Następnie wylano ławę z betonu. Geodeci dokonali pomiary geodezyjne.
20 września b.r. – rozpoczęto budowę wieży dzwonnicy.

14 października b.r. – rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Wizytował nas Ks. Bp Piotr Jarecki. Podczas Mszy św. Ks. Biskup poświęcił kamień węgielny pod budowę dzwonnicy.
16 października b.r. – w drugi dzień wizytacji Ks. Bp udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament Bierzmowania przyjęło 59 osób.

n a s t ę p n a      s t r o n a

40

19 listopada b.r. – księża rozpoczęli wizytę duszpasterską.
16 grudnia b.r. – rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je Ks. Henryk Andrzejewski Proboszcz Parafii Św. Doroty dziewicy i męczennicy w Mszczonowie.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A