p o p r z e d n  i a      s t r o n a

13

2006 rok


22 października – odbył się drugi cykl nauk o życiu św. Joanny Beretty Molli.
Podczas każdej mszy św. wyświetlany był trwający pół godziny film z życia, beatyfikacji i kanonizacji świętej. Film ten pozwolił nam bliżej poznać świętą, której relikwie będą sprowadzone do naszej parafii 26 listopada br.
Rzutnik i ekran do obejrzenia filmu załatwił nieodpłatnie nasz parafianin Pan Krzysztof Mielańczuk.
13 listopada - księża rozpoczęli wizytę duszpasterską od osiedla Skorosze.
26 listopada - o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił Jego Eminencja Ks. Kardynał Józef Glemp. W czasie Mszy św. uroczyście wprowadzono relikwie św. Joanny Beretty Molli. Relikwie wnosiła rodzona siostra świętej – siostra Wirginia Beretta.
17 grudnia - w parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Nauki głosił ks. dr Stanisław Plichta. Zakończenie rekolekcji odbyło się w środę 20 grudnia br.
21 grudnia zakończono układanie granitowej posadzki w kościele.

n a s t ę p n a      s t r o n a

14

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A