p o p r z e d n  i a      s t r o n a

59

2016 rok

27 listopada – na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się promocja ministrantów – kandydatów, którzy zostali włączeni do grona ministrantów.

28 listopada – przywieziono i ustawiono nowy obudowany konfesjonał.

10 grudnia – jak co roku w naszym kościele odbyło się nabożeństwo Akatystu w wykonaniu chóru parafialnego i chętnych, którzy się zgłosili do śpiewania.

17 grudnia – po Mszy św. wieczornej w Sali na dole odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów, lektorów, młodzieży KSM i Ich rodziców.

18 grudnia – w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. profesor Edward Sienkiewicz - dogmatyk z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Rekolekcje trwały do 21 grudnia 2016 roku.

30 grudnia – w piątek, w święto Świętej Rodziny: Jezusa , Maryi i Józefa - odpust w naszej parafii. O godz. 18.00 była sprawowana uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczył ks. prałat Kazimierz Sznajder - proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Warszawie.

n a s t j p n a      s t r o n a

60

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A