p o p r z e d n  i a      s t r o n a

47

2014 rok

16 listopada do 23 listopada – odbyły się w naszej parafii rekolekcje przed uroczystością nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Rekolekcje poprowadził Ojciec Anzelm Frączek Paulin z Jasnej Góry.
program rekolekcji

23 listopada – w 34 niedzielę zwykłą – w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata:
- O godz. 10.30, odbyła się promocja ministrantów i kandydatów na ministrantów. Trzech chłopców zostało włączonych do grona ministrantów i 8 do grona kandydatów na ministrantów. Kandydaci otrzymali białe szarfy.
- O godz. 19.00, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Górzyńskiego, powitaliśmy Matkę Bożą w Obrazie Jasnogórskim.
- O godz. 21.30 nasz parafialny chór wraz z ks. Marcinem Ośko pod kierownictwem organisty pana Aleksandra Suchty, zaśpiewał Akatyst.
- O godz. 24.00 Pasterkę Maryjną celebrowali księża posługujący niegdyś w naszej parafii. W Pasterce uczestniczyli: Ks. Profesor Prałat Stanisław Warzeszak – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie, ks. Marcin Łuczak – pierwszy wikariusz naszej parafii, ks. Włodzimierz Timoszenko – proboszcz parafii Św. Piotra i Pawła w Wielikom Nowgorodzie w Rosji, ks. Paweł Białkowski, ks. Michał Chutkowski i ks. Jacek Fijałkowski.
powitanie
podziękowanie
24 listopada – w poniedziałek o godz. 10.00 Ojciec Kustosz sprawował Mszę św. dla ludzi starszych, samotnych i chorych. Na zakończenie Mszy św. udzielił sakramentu chorych i udzielił błogosławieństwa Lourdskiego.
O godz. 12.00 sprawowana była Msza św. dla kobiet w stanie błogosławionym i matek z małymi dziećmi. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zostali pobłogosławieni relikwią Św. Joanny Beretty Molli.
O godz. 18.50 pożegnaliśmy Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
pożegnanie
akt zawierzenia

n a s t ę p n a      s t r o n a

48

25 listopada – księża wyszli z wizytą duszpasterską.
Od 12 do 14 grudnia – w naszej parafii odbył się „Kurs Filip”, czyli weekendowe rekolekcje, które prowadził ks. Jacek Fijałkowski – były nasz wikariusz.

23 grudnia – rozstawiono nową szopkę, zakupioną na okoliczność 20 lecia istnienia parafii.
28 grudnia, w niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego, w święto Świętej Rodziny; Jezusa, Maryi i Józefa – odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową o godz. 12.00 odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Wiesław Kądziela. Dzieciom jak zwykle były rozdawane obwarzanki.


S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A