p o p r z e d n  i a      s t r o n a

33

2011 rok

23 czerwca - (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) ulicami Osiedla Chrobry przeszła procesja zatrzymując się przy czterech ołtarzach wykonanych przez grupy działające w parafii i tak:
1 ołtarz z hasłem: - „ W komunii z Bogiem” Akcji Katolickiej,
Ołtarz 2: - „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”- Żywego Różańca Mężczyzn i Niewiast,
Ołtarz 3:– „ Nie wyście Mnie wybrali ale ja Was wybrałem” -Wspólnoty Charyzmatycznej,
Ołtarz 4: - Chodźcie bo wszystko już gotowe” - Chóru.
Po raz pierwszy w Procesji uczestniczyła parafialna młoda Orkiestra Dęta, która uświetniła procesję. W orkiestrze grał Olaf Krymski, uczeń 4 klasy fletu poprzecznego, Maciej Żwański, uczeń 1 klasy trąbki i Pan Aleksander – organista, który również grał na trąbce.

25 czerwca – W związku z elewacją zewnętrzną zostały wymienione drzwi wejściowe do dolnych salek. Zamontowano drzwi docelowe, dębowe.
26 czerwca – w niedzielę, na każdej Mszy św. Słowo Boże głosił Ks. Profesor Stanisław Warzeszak. Ks. zakończył cykl nauk dotyczących nauczania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego w tym roku przypada 30 rocznica śmierci. Nauki ks. Profesor rozpoczął w trzecią niedzielę lutego b.r.
28 czerwca – wymieniono wszystkie okna znajdujące się w zakrystii, w salkach i w kotłowni.

30 czerwca – zamontowano 2 witraże w nawie prawej. Pierwszy witraż, którego fundatorami są dzieci pierwszo-komunijne, przedstawia zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Drugi witraż przedstawia Narodzenie Pana Jezusa. Fundatorką tego witraża jest nasza parafianka Pani L. Dziedzic. Witraże wykonano w pracowni ARS Autiqua Państwa Bogusławy i Janusza Sobczyków.

18 lipca – dzieci z naszej parafii wyjechały na kolonie letnie nad morze do Łącka koło Jarosławca. Kolonie zorganizował ks. Marcin Ośko nasz wikariusz. Kolonie trwały do 31 lipca. 25 lipca kolonistów odwiedził ks. Proboszcz i przebywał z dziećmi i młodzieżą do 30 lipca.

n a s t ę p n a      s t r o n a

34

22 lipca – zamontowano kolejne 2 witraże, tj. Chrzest Jezusa w Jordanie i Kazanie na górze czyli 8 Błogosławieństw i rozmnożenie chleba. Wszystkie 4 witraże znajdujące się w prawej nawie przedstawiają całą historię zbawienia.
2 września – tynkarze zakończyli tynkowanie i pomalowali ostatecznie ścianę z tyłu kościoła.
4 września –, w niedzielę o godz. 10.30 z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego. została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna dla dzieci i młodzieży z naszej parafii z poświęceniem tornistrów, teczek i plecaków.
18 września – o godz. 15.30 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2011-2012 spotkanie dzieci pierwszo-komunijnych i Ich rodziców, a Msza Św. o godz.16.30. Spotkania będą odbywały się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
Od 18 września do końca października – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził akcję „PODARUJ DZIECIOM KSIĄŻKĘ”. dzieci i młodzież mogły przyjść i wybrać sobie książkę do przeczytania lub przynieść innym swoje już niepotrzebne. Zainteresowanie akcją było dość spore
22 września – odbyło się spotkanie formacyjne przed Sakramentem Bierzmowania młodzieży z naszej parafii, uczącej się w trzecich klasach gimnazjów.
4 października elektrycy rozpoczęli pracę związane z oświetleniem terenu kościelnego. kościoła
9 października – po mszy św. o godz. 19.30 chór parafialny wystąpił z koncertem, który był próbą generalną przed zaprezentowaniem się naszego chóru na Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi.
Od 13 do 15 października – w Rumi odbył się XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego, w którym uczestniczył nasz parafialny chór „VOCE FAMILIE” z dyrygentem Aleksandrem Suchtą. Uczestnicy otrzymali dyplom uczestnictwa w konkursie zespołów chóralnych.
15 października – w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbył się I Dekanalny Zjazd Ministrantów i Lektorów, w którym uczestniczyli ministranci i lektorzy z naszej parafii. Po spotkaniu odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. Najmłodsi nasi uczestnicy przeszli do dalszych eliminacji zwyciężając 3 spośród 5 meczy.
18 października – rzeźbiarze przedstawili projekt rzeźby Św. Rodziny, która zawiśnie w głównym ołtarzu.
20 października – tynkarze zakończyli tynkowanie i pomalowali docelowo część ściany zachodniej kościoła.

S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A