p o p r z e d n  i a      s t r o n a

29

2010 rok

św.Antoni 9 sierpnia – został zawieszony w naszym kościele obraz Św. Antoniego namalowany na zamówienie ks. Proboszcza.

11 sierpnia – rozpoczęto kontynuację prac elektrycznych w kościele.
25 sierpnia – Akcja Katolicka naszej parafii zorganizowała wyjazd na Kresy. Uczestnicy wyjazdu zebrali książki polskie żeby wspomóc bibliotekę powstającą na Wołyniu. Wycieczka trwała 5 dni.
19 września - rozpoczęły się katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych. Prowadził je Ks.Jacek Fijałkowski. Odbywać się będą w każdą trzecia niedzielę miesiąca.
20 września – rozpoczęto konserwację dachu, bramy głównej wjazdowej, drzwi garażowych i futryn. Wszystko pomalowano farbą olejną. Prace zakończono 29 września b.r.
26 września – odbyło się spotkanie organizacyjne kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Młodzież do Bierzmowania przygotowuje Ks. Marcin Ośko.
15 października - wykonano przyłącze gazowe do budynku plebanii.
Od 15.10. do 17.10.2010 roku - odbył się w naszym kościele Kurs „FILIP”. Kurs prowadził ks. Jacek Fijałkowski ze Wspólnotą Charyzmatyczną.

22 października – w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. na okoliczność poświęcenia sztandaru Gimnazjum 112 i nadania szkole imienia
Króla Jana III Sobieskiego. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. dr Marek Przybylski, Dyr. Wydz. Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – delegat Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Archidiecezji Warszawskiej.
21 listopada 2010 roku, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na Mszy św. o godz. 10.30 odbył się obrzęd włączenia kandydatów do grona Ministrantów. Komeżki przyjęło 6 ministrantów.

n a s t ę p n a      s t r o n a

30

8 grudnia – sprowadzono do naszego kościoła dźwig, dzięki, któremu można było zamontować w kościele lampy oświetleniowe.
13 grudnia 2010 roku – zamontowano w naszym kościele ekran ledowy - wyświetlacz. Teraz treść pieśni jest bardzo czytelna i widoczna. 19 grudnia 2010 roku rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je misjonarz ks. Rajnhold Skowronek ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Rekolekcje trwały do 22 grudnia włącznie.
22 grudnia – zamontowano w zakrystii komputer przemysłowy, który steruje całym oświetleniem.
24 grudnia - na Mszy św. pasterskiej rozbłysły wszystkie światła zamontowane w kościele.


26 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – odpust w naszej parafii. Mszę św. odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił J.E. Ks. Kardynał Józef Glemp.


S P I S     T R E Ś C I S T R O N A     G Ł Ó W N A